Dyskusyjny Klub Książki

zaprasza

na rozmowę o książce Marii Nurowskiej pt. "Anders"

2 grudnia godz. 17.00

 

 

 A.P.        Maria Nurowska w swojej książce przedstawia biografię  Andersa nie tylko od tej chwalebnej strony. Również jego potknięcia i błędy, zarówno w życiu osobistym jak i w działalności politycznej i jako dowódcy. Nurowska krytycznie osądza stawiane na piedestale naszej historii wydarzenia - Powstanie Warszawskie i bitwę pod Monte Cassino. To wielkie narodowe nieszczęścia, zginęło tysiące ludzi tylko aby coś wygrać politycznie.   

                                                                                                                                                                                                                    Danuta B.