Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice Filia nr 1 w czwartek 18 lutego 2021 r. wystartowała z projektem sfinansowanym przez Fundację Orlen - "Nitką połączeni”.
Warsztaty łączące tradycję i nowoczesność skierowywane są do dzieci, młodzieży i seniorów. W lutym odbyły się dwa spotkania; tematem przewodnim był HAFT KRZYŻYKOWY, powstały piękne zakładki do książek.

Uczestnicy za pomocą specjalnego programu, stworzyli swoje niepowtarzalne wzory zakładek na tabletach. Kolejnym etapem było przenoszenie wzoru na kanwę i wyszywanie haftem krzyżykowym. Już na pierwszym spotkaniu osoby biorące udział przekonały się, że nowe technologie można wykorzystać na wielu płaszczyznach i łączyć z tradycyjną sztuką rękodzielniczą.

Licząc na dalszą aktywizację zarówno dzieci, młodzieży i seniorów zapraszamy na kolejne warsztaty, przed nami jeszcze:

- warsztaty z projektowania eko toreb
- warsztaty z papieroplastyki
- warsztaty z eko kolażu artystycznego

Umacnianie więzi międzypokoleniowych, zjednoczenie społeczne, a także ochrona dziedzictwa kulturowego naszego regionu to najważniejsze zadania projektu „Nitką połączeni”.

Stworzone warsztaty są inicjatywą, która wpływa na większy szacunek pomiędzy różnymi pokoleniami oraz przyczynią się do zacieśniania więzi społecznych.
Zwieńczeniem całego projektu będzie wystawa prac wszystkich uczestników.

Chętnych do wzięcia udziału warsztatach zapraszamy do kontaktu osobistego w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice Filii nr 1
ul. Kopernika 8/14 lub pod numerem telefonu (48) 614 65 61.

 

 

 

 

 

zdjecie0000...
zdjecie00005 zdjecie00005
zdjecie0001...
zdjecie00011 zdjecie00011
zdjecie0000...
zdjecie00007 zdjecie00007
zdjecie0000...
zdjecie00009 zdjecie00009
zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003
zdjecie0000...
zdjecie00002 zdjecie00002
zdjecie0001...
zdjecie00010 zdjecie00010
zdjecie0001...
zdjecie00012 zdjecie00012
zdjecie0000...
zdjecie00006 zdjecie00006
zdjecie0000...
zdjecie00008 zdjecie00008
zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004
zdjecie0000...
zdjecie00001 zdjecie00001
zdjecie0001...
zdjecie00013 zdjecie00013