logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI

4 października pożegnaliśmy na kozienickim cmentarzu ś.p. Marka Kiełbińskiego – kozienickiego poetę, satyryka, twórcę kabaretu Ha-MaK.

 

Marek Kielbinski

 

       Marek Kiełbiński urodził się w Zamościu w 1948 r. Do Kozienic, tak jak i wielu innych przywiodła Go w 1973 r. wielka budowa Elektrowni „Kozienice”. Miał wówczas 25 lat.
W naszym mieście spędził całe dorosłe życie. Pracował jako elektryk w Elektrowni do 2005 r., gdy przeszedł na emeryturę. Miał piękną 6. osobową rodzinę: żonę trzy córki i syna Sławka.
       Był bardzo towarzyski, powszechnie lubiany za dowcip, humor i dobre serce. Chociaż nie miał wykształcenia humanistycznego, to jednak dusza wrażliwa i artystyczna skłaniała Go do literackich wypowiedzi.
       W życiu publicznym Kozienic zaistniał, gdy związał się towarzysko z członkami kozienickiego oddziału Związku Plastyków Warmii i Mazur. Zaprzyjaźnił się wówczas m.in. z piszącymi wiersze: malarzem - Mirkiem Pabianem i wszechstronnie uzdolnionym artystą - Grzegorzem Szewczykiem. W 2000 r. wziął udział w konkursie na fraszkę o Kozienicach, gdzie zajął II miejsce. Ten fakt należy uznać za jego debiut literacki. Pierwszą publikację zanotował w 2001 r. w tomiku wydanym na jubileusz 15. lecia Radomskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury – zamieszczono w nim owe fraszki oraz dwie piękne liryki Moja droga i Wspomnienie. W 2002 r. TMZK wydało antologię poezji kozienickiej pt. Wiedzie ludzi w różne strony świata. W zbiorku, w gronie kozienickich uznanych twórców zamieszczono kolejne, bardzo refleksyjne i piękne wiersze Marka np. Odchodzę i Przemijanie. Potem przyszła kolej na tzw. Szopki noworoczne – gdzie zamieszczał humorystyczne i prześmiewcze teksty w kozienickim czasopiśmie OKO. Wówczas przybrał pseudonim artystyczny HA-MaK. Drugi człon to inicjały- Marek Kiełbiński. Pierwszy też miał jakieś znaczenie, ale nie udało mi się wydobyć od Marka jakie?
       Ja Marka poznałam dopiero w 2004 r., gdy zaczęłam pracować w Bibliotece. Uczestniczyłam w dwóch wernisażach kozienickich twórców, gdzie Marek mówił swoje humoreski: błyskotliwe, cięte a jednak nie złośliwe, raczej sympatyczne. Zaproponowałam wówczas przygotowanie materiału na kabaret, który miał być taką noworoczną szopką. Marek zaproszenie przyjął. 27 lutego 2005 r. w czytelni Biblioteki miał swój pierwszy wieczór autorski pt. „Szanujmy siebie”, gdzie występował głównie sam, a wspierali Go Darek Szewc, Grzesiek Szewczyk i Mirek Pabian. 15 stycznia następnego roku Marek z przyjaciółmi pod marką Ha-MaK i we współpracy z młodzieżowym kabaretem „Inni” wystawili w Bibliotece kolejną szopkę pod tytułem „Szara opowieść przybrana kabaretowym akcentem”. 25 lutego 2007 r. kolejne fantastyczne przedstawienie kabaretowe „To nie tak-t”. Każdy kolejny spektakl był coraz bardziej profesjonalny. Wszystkie zakończyły się pełnym sukcesem, bardzo ciepło przyjęte przez widzów. Obszerne fragmenty przedstawień przez kilka lat pokazywała lokalna Kronika Kozienicka. Marek stał się znany jako satyryk, kabareciarz. Porównywany do Janka Pietrzaka, bo w każdym programie oprócz treści humorystycznych i krytycznych były wiersze lub piosenki poważne, skłaniające do zadumy i refleksji. W 2007 r. w regionalnym dzienniku Echo Dnia ukazał się o Marku i jego kabaretach obszerny artykuł d. Majsterka „Nie potrafię się nudzić”.
       W styczniu 2013 r. Marek dał swój ostatni występ w Bibliotece pn. „Wieczór refleksyjno-satyryczny kiełbie we łbie”, wspierała Go młodzież z kozienickiej Szkoły Muzycznej. Dawniejszych przyjaciół Mirka Pabiana i Grzegorza Szewczyka nie było już pośród nas.
Marek próbował jeszcze występów w Domu Kultury, raz czy dwa brał udział w slamie poetyckim realizowanym przez Radka Mazura. Planował duży program na pięknej scenie nowego Centrum Kultury, ludzie by przyszli bo Marek był bardzo lubiany - za dowcip, pogodne usposobienie, życzliwość, skromność i ludzkie, rozumiejące serce.
       Nie zdążył..........,
a planowaliśmy jeszcze wydać indywidualny tomik poezji (na udział w zbiorowym nie zgodził się), chciał zostawić po sobie Kozienicom pamiątkę, wspomnienie, ślad.
       Marek chorował od kilku lat, miał silną, obezwładniającą nerwicę i wiele innych dolegliwości, głęboko przeżył śmierć córki. Śmierć zaskoczyła i Jego i najbliższych i nas wszystkich.

Cześć Jego Pamięci!

E.S.

Oto jeden z nieopublikowanych wierszy Marka

 

IDĘ UFNIE

Idę ufnie stanąć przed Maryi tronem
A poczucie wielkich win co we mnie tkwi
brzmi wyrzutem, zapytaniem, troski tonem-
- jakie były, jakie będą moje dni?

Ty Judaszem byłeś Gaju Oliwnego,
budowałeś sam Golgotę przez zły czyn.
Jaki udział miałeś w męce Pana swego
gdy na krzyżu cię oczyszczał z wszystkich win?

Co zostało w tobie z chwały zmartwychwstania?
Czy rozumiesz proste słowa „Pokój Wam”?
Przez pokutę, w sakramencie pojednania
znajdziesz drogę, wybawienie - właśnie tam!

Kiedy klęcząc, wreszcie się odważę podnieść
na Twą postać zalęknione oczy me,
drżącym głosem powiem tylko słowo „Matko”-
Wstanę znowu, czując się jak dziecko twe.

Nie zabraknie mi zapewne trosk, kłopotów
A powalić też niejeden może cios.
W cierpliwości i pokorze chcę to znosić
nie złorzeczyć, nie uskarżać się na los.

O nic więcej nie śmiem prosić, lecz dziękować
Twoją dobroć i opiekę przecież znam,
że różaniec, w którym wielka moc wytrwania
-jako znak do nawrócenia dałeś nam.

zdjecie0001...
zdjecie00015 zdjecie00015
zdjecie0001...
zdjecie00012 zdjecie00012
zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003
zdjecie0001...
zdjecie00018 zdjecie00018
zdjecie0001...
zdjecie00014 zdjecie00014
zdjecie0000...
zdjecie00001 zdjecie00001
zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004
zdjecie0001...
zdjecie00016 zdjecie00016
zdjecie0000...
zdjecie00002 zdjecie00002
zdjecie0001...
zdjecie00013 zdjecie00013
zdjecie0000...
zdjecie00009 zdjecie00009
zdjecie0000...
zdjecie00005 zdjecie00005
zdjecie0000...
zdjecie00007 zdjecie00007
zdjecie0001...
zdjecie00017 zdjecie00017
zdjecie0000...
zdjecie00006 zdjecie00006
zdjecie0001...
zdjecie00010 zdjecie00010
zdjecie0001...
zdjecie00011 zdjecie00011

Spearhead Facebook Like Button.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button