W niedzielę 14 lutego 2021 roku w Kościele św. Jakuba Apostoła w Świerżach Górnych odbyła się msza upamiętniająca rocznicę zwycięskiej Bitwy pod Nową Wsią.

Bitwa ta rozegrała się w okresie Powstania Listopadowego i miała miejsce dnia 19 lutego 1831 roku. Miała ona bardzo istotne znaczenie, gdyż zapobiegła przemieszczeniu się wojsk rosyjskich pod Warszawę i umożliwiła skoncentrowanie wojsk polskich w rejonie Olszynki Grochowskiej. Wojskami polskimi dowodził wówczas generał Józef Dwernicki.

Rocznicę tej bitwy postanowiła trwale upamiętnić grupa społeczników inicjatorów zgromadzonych wokół: Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Kozienicach, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło nr 1 w Kozienicach, Rycerzy Kolumba w Kozienicach, Muzeum Regionalnego w Kozienicach, Sołtysa Nowej Wsi Sylwestra Luśtyka oraz Starosty Kozienickiego Andrzeja Junga i Burmistrza Gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego.

Grupa planuje powołać Społeczny Komitet, który zaproponuje formę i plan upamiętnienia Bitwy.

W Bibliotece w Nowej Wsi dostępne są foldery, które zawierają informacje o tym wydarzeniu. Zapraszamy także do wypożyczania książek, w których znaleźć można wiele ciekawostek historycznych dotyczących naszej miejscowości.