logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI

     Biblioteka w Nowej Wsi to miejsce, w którym od dawna promowana jest aktywność fizyczna. Organizowane są tu zajęcia Zumby (zamiennie z wycieczkami rowerowymi), fitnessu oraz Nordic Walkingu.
      W tym roku po raz pierwszy Filia nr 5 w Nowej Wsi zorganizowała rajd "Szlakiem przydrożnych krzyży i kapliczek", który odbył się w niedzielę 3 czerwca w ramach II Makroregionalnego Turnieju Sportowego Miast i Gmin 2018. Jego celem było przede wszystkim promowanie ruchu i rekreacji jako przyjemnej i atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, motywowanie do aktywności fizycznej osób o różnych predyspozycjach fizycznych i intelektualnych, w różnym wieku oraz integracja mieszkańców. Kolejnym ważnym celem było odnalezienie wszystkich nowowiejskich krzyży i kapliczek, policzenie ich, poznanie ich historii. Są one bowiem integralną częścią wiejskiego krajobrazu, istotnym elementem lokalnej tradycji i kultury.
      W wydarzeniu wzięło udział 25 osób. Były dzieci, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy. Z założenia miał być to rajd Nordic Walking, jednak z uwagi na różną formę i fizyczne możliwości uczestników, część z nich była na rowerach. 
      Trasa przebiegała następująco: Biblioteka - początek wsi - Rogatki - droga przy Chinowie Starym - koniec wsi - punkt katechetyczny - biblioteka. Znajduje się tu w sumie 15 krzyży i kapliczek. Ich historię wspaniale opowiadał pan Zdzisław Kowalski, pozostali mieszkańcy, jeśli wiedzieli coś jeszcze, uzupełniali informacje. Okazało się, że do naszej miejscowości należą jeszcze dwa krzyże i jedna figurka, jednak znajdowały się zbyt daleko, by pójść także do nich.
      Cała wyprawa zakończyła się grillem na terenie należącym do biblioteki. Każdy, kto wziął udział w rajdzie mógł odpocząć, napić się, zjeść grillowaną kiełbasę i kaszankę. Była to też świetna okazja do rozmów, snucia planów na następne wycieczki, ale przede wszystkim możliwość relaksu i integracji.

 R.G.

 

rajd nordic walking 2018

 

zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004
zdjecie0000...
zdjecie00008 zdjecie00008
zdjecie0000...
zdjecie00001 zdjecie00001
zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003
zdjecie0000...
zdjecie00006 zdjecie00006
zdjecie0000...
zdjecie00007 zdjecie00007
zdjecie0000...
zdjecie00002 zdjecie00002
zdjecie0000...
zdjecie00005 zdjecie00005

Spearhead Facebook Like Button.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button