Biblioteka w Nowej Wsi w czwartej edycji konkursu „Re-Animuj się!”, organizowanego przez Stowarzyszenie LABiB oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, wygrała warsztaty z Ambasadorem LABiB. W poniedziałek 18 listopada warsztaty te się odbyły. Wzięły w nich udział bibliotekarki z Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice oraz z bibliotek Powiatu Kozienickiego. Szkolenie poprowadziła Jolanta Janiec - p.o. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, a jednocześnie pedagog, trenerka, bibliotekarka, animatorka kultury i prowadząca warsztaty Loesje.
Loesje to metoda kreatywnego pisania tekstów (więcej na http://www.loesje.pl ). Celem szkolenia było m.in. nabycie umiejętności kreatywnego wykorzystania różnego rodzaju tekstów oraz poznanie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia zajęć oscylujących wokół kreatywnego przetwarzania i tworzenia tekstów. Bigos poetycki, blackout poetry i inne zaproponowane metody pracy to zabawy słowem, które poprzez swoją uniwersalną formę można praktycznie wykorzystywać na zajęciach z różnymi grupami użytkowników.

 

 

szkolenie loesje 2019

 

 

zdjecie0000...
zdjecie00009 zdjecie00009
zdjecie0000...
zdjecie00006 zdjecie00006
zdjecie0000...
zdjecie00002 zdjecie00002
zdjecie0000...
zdjecie00001 zdjecie00001
zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003
zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004
zdjecie0000...
zdjecie00008 zdjecie00008
zdjecie0000...
zdjecie00005 zdjecie00005
zdjecie0000...
zdjecie00007 zdjecie00007