19 stycznia br roku, w Filii nr 6 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice w Ryczywole, odbyła się debata „Rzeczypospolitej” na temat Wpływu nowych technologii na rozwój regionów i aktywizację lokalnych społeczności. (Czytelnikom przypominamy, iż w 2012 r. Biblioteka Publiczna w Kozienicach pozyskała dla swojej filii w Ryczywole grant od Fundacji ORANGE w postaci trzy stanowiskowej komputerowej pracowni multimedialnej). Gośćmi zaproszonymi do udziału w dyskusji byli: Konrad Ciesiołkiewicz, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej i CSR w Orange Polska, Eliza Gryszko, Koordynatorka ds. rozwoju sieci Latających Socjologów i Animatorów Kultury z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, dr hab. Jacek Pyżalski, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dr. Inż. Łukasz Tomczyk z katedry Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz bibliotekarki: Krystyna Pszczółkowska (emerytowana), i Beata Bogumił - liderki pracowni w Ryczywole. Dyskusję poprowadził red. Rzeczpospolitej Marcin Piasecki.

Uczestnicy debaty odnosili się do zagadnień inwestycji w cyfryzację, a tym samym w rozwój regionów; nowych technologii, jako narzędzia wspomagającego aktywizację mieszkańców do działań na rzecz swojej społeczności; roli nowoczesnych centrów edukacji cyfrowej i cyfrowych liderów. Padły również pytania, czy nowe technologie są dla wszystkich?, jak zachęcić niezdecydowanych?, jak pokonać obawy oraz jak zwiększyć kompetencje tych, którzy już z nich korzystają?.

 Nowe technologie i internet to narzędzia, które mają służyć rozwojowi nowych umiejętności. Jak je wykorzystać w sposób najbardziej efektywny, aby budowały relacje międzypokoleniowe w lokalnych pracowniach multimedialnych? Na podstawie działalności pracowni ORANGE, powstałej przy Filii nr 6 BPGK, uczestnicy debaty wysnuli wniosek, że w takich placówkach są warunki na wyrównywanie szans na dostęp do nowych technologii i poprawia się jakość ich wykorzystania. Mieszkańcy uczą się tu wykorzystywać technologię do załatwiania swych codziennych spraw: przeglądania ofert pracy, poszukiwania ofert edukacyjnych, handlowych, służby zdrowia, pracy urzędów, czy komunikowania się z bliskimi przez Skype’a. Ze społecznego punktu widzenia bardzo korzystne jest istnienie takiej pracowni multimedialnej w bibliotece. Dostęp do informacji i wiedzy to tradycyjna funkcja biblioteki jak i pracowni multimedialnej – typowa, ale jednocześnie wyjątkowa, ponieważ żadna inna instytucja lokalna nie oferuje wszystkim mieszkańcom bezpłatnego dostępu do informacji i wiedzy jako swojej głównej usługi. Duży wpływ na sposób jej świadczenia ma rozwój nowoczesnych technologii. Informacja i wiedza mają w coraz większym stopniu charakter cyfrowy, a Internet zapewnia łatwy dostęp do niemal nieograniczonych zasobów. Dla pracujących w takich miejscach ludzi stwarza to szansę, aby stać się przewodnikami po świecie informacji i wiedzy, pomagającymi w jej porządkowaniu, prezentowaniu i weryfikowaniu wiarygodności źródeł. Zatem wspólne oddziaływanie bibliotek i pracowni multimedialnych w małych środowiskach lokalnych jest zdecydowanie korzystniejsze. W małych miejscowościach nie ma też innych, wyspecjalizowanych instytucji popularyzujących kulturę i umożliwiających udział w kulturze (takich jak domy czy centra kultury). Tak jak w Ryczywole biblioteka jest jedynym publicznym miejscem spotkań. Pracownie multimedialne zlokalizowane w bibliotekach mogą pomóc młodym ludziom w odkryciu ich talentów, a starszym w ciągłym podnoszeniu kompetencji. Dlatego powinny realizować także usługi z obszaru kultury, edukacji i integracji społecznej.

Na zakończenie dyskusji goście obejrzeli prezentację multimedialną, opisującą działalność Filii nr 6 Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice i mieszczącej się w niej pracowni multimedialnej.
Obszerny artykuł z debaty oraz o sukcesie pracowni multimedialnej w bibliotece w Ryczywole został opublikowany numerze 19 Rzeczpospolitej, w dniu 25 stycznia b.r.

Debata „Rzeczypospolitej”

fot. Jerzy Dudek

Debata „Rzeczypospolitej”