Coraz większą popularnością cieszy się biblioteczny escape room, organizowany w Filii nr 8 – Mediatece. Jest to gra zespołowa, której celem najczęściej jest wydostanie się z pomieszczenia lub znalezienie określonego przedmiotu poprzez rozwiązywanie rozmaitych zagadek: logicznych, na spostrzegawczość, na kreatywność, a także tych wymagających odrobiny sprytu. Jest to niezwykle kreatywna zabawa, dająca możliwość miłego spędzenie czasu oraz sprawdzenia swojego intelektu. 
W zajęciach udział wzięli uczniowie z PSP w Woli Chodkowskiej, PSP w Kociołkach oraz z Zespołu Szkół Nr 1 w Kozienicach. Rozwiązując różnorodne zagadki i łamiąc szyfry, mieli oni szansę zapoznania się ze zbiorami i usługami multimedialnej filii biblioteki. Zabawa ta pozwoliła im także sprawdzić swoją wiedzę z zakresu literatury i kina dziecięcego. Wszystkie zadania były ze sobą powiązane – rozwiązanie jednej zagadki prowadziło do kolejnej. Uczestnicy, podzieleni na grupy, dali się ponieść duchowi rywalizacji i wykazali się dużym zaangażowaniem i sprytem. 


           Escape room do doskonały sposób zachęcenia dzieci do myślenia logicznego, sprawdzenia się w sytuacji stresowej oraz do sięgania po książki.

 

escape room zespol szkol2019

 

 

zdjecie0000...
zdjecie00002 zdjecie00002
zdjecie0000...
zdjecie00001 zdjecie00001
zdjecie0001...
zdjecie00010 zdjecie00010
zdjecie0001...
zdjecie00015 zdjecie00015
zdjecie0000...
zdjecie00006 zdjecie00006
zdjecie0001...
zdjecie00013 zdjecie00013
zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004
zdjecie0000...
zdjecie00009 zdjecie00009
zdjecie0001...
zdjecie00014 zdjecie00014
zdjecie0001...
zdjecie00018 zdjecie00018
zdjecie0001...
zdjecie00017 zdjecie00017
zdjecie0001...
zdjecie00011 zdjecie00011
zdjecie0001...
zdjecie00012 zdjecie00012
zdjecie0000...
zdjecie00007 zdjecie00007
zdjecie0000...
zdjecie00005 zdjecie00005
zdjecie0001...
zdjecie00016 zdjecie00016
zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003
zdjecie0000...
zdjecie00008 zdjecie00008