9 lutego obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu! Z tej okazji Filia nr 8 przygotowała cykl spotkań na temat bezpieczeństwa w sieci! Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Jego celem jest promocja działań na rzecz bezpiecznego i pozytywnego wykorzystywania zasobów internetowych przez dzieci i młodzież.
      Ideą tego święta jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka. Każdy tutaj pełni ważną rolę. Akcja ma na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń, czyhających w sieci. Głównym założeniem kampanii jest dostarczenie informacji o konkretnych zasadach i narzędziach ograniczających ryzyko kontaktu dzieci z nieodpowiednimi treściami online.
       Facebook i inne portale społecznościowe cieszą się coraz większą popularnością, a młodzi ludzie coraz częściej korzystają z telefonów komórkowych lub innych urządzeń mobilnych z dostępem do sieci. Obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu, pojawiają się również związane z nim zagrożenia. Jednym z nich jest przemoc rówieśnicza. Dzięki zajęciom w Mediatece, nasza młodzież wie jak radzić sobie z tym problemem.
      Nie zapomnieliśmy również o naszych Seniorach. Wzięli oni udział w specjalnych zajęciach ,, Bezpieczny e-konsument”, dzięki którym dowiedzieli się jak bezpieczne zarządzać swoimi danymi w Internecie, w jaki sposób zabezpieczać swoje dane i tworzyć bezpieczne hasła.
      Bo najważniejsze to być bezpiecznym...nawet w sieci!

 

 

bezpieczny internet1 2017

 

 

bezpieczny internet2 2017