logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej serdecznie zapraszają do udziału w sesji popularnonaukowej z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie odbędzie się 8 listopada2018 r. o godz. 10.00 w Sali Kinowej CKA (ul. Warszawska 29).

 

 

 

Sesja popularnonaukowa na 100-lecie niepodległości


        Przez cały 2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice (jednocześnie biblioteka powiatowa) podejmowała zadania mające na celu uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Były to lekcje biblioteczne prowadzone od kwietnia przez wszystkie placówki,dwa konkursy o zasięgu powiatowym: fotograficzny i literacki pod wspólnym hasłem „Wolność kocham i rozumiem”, wielkoformatowa wystawa „Ojcowie niepodległości”. W maju zorganizowaliśmy szkolenie tematyczne dla wszystkich bibliotekarzy z powiatu, prowadzone przez p. Edytę Gulę z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, na temat jak bibliotekarze mogą prowadzić edukację historyczną i patriotyczną, posługując się pakietami edukacyjnymi opracowanymi przez IPN „Polak mały” i „Baśka Murmańska”.
         Kulminacyjnym elementem naszych działań była w dniu 8 listopada sesja naukowa ale jednocześnie popularna, czyli taka, gdzie rzetelna wiedza o walce o niepodległość przekazana została w sposób prosty, bez naukowego sztafażu.
         Patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Powiatu Kozienickiego Pan Andrzej Jung, Burmistrz Gminy Kozienice – Pan Tomasz Śmietanka, oraz prof. dr habilitowany Jerzy Eisler Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Warszawie, bowiem naukę historyczną podczas sesji reprezentowało trzech pracowników – edukatorów IPN p. Marcin Łaszczyński i p. Piotr Jaźwiński z oddziału IPN Warszawa, oraz p. dr. Marcin Chorązki z oddziału IPN w Krakowie. Kolejnym prelegentem była p. dr Ewa Kurek.
        Sesja popularnonaukowa została przygotowana z myślą o młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych, aby poszerzyli wiedzę w odmiennych od codziennych warunkach dydaktycznych i o nauczycielach w celu wsparcia ich nauczania i wzbogacenia warsztatu pracy oraz o seniorach uczestniczących w kursach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
         Wygłoszone prelekcje wprowadziły słuchaczy w główne uroczystości niepodległościowe jakie miały miejsce w Kozienicach w dniu 11 listopada, dokładnie w 100 lat od daty, którą przyjęło się uważać za moment odrodzenia polskiej państwowości.
         Po powitaniu przez Elżbietę Stąpór – Dyrektora Biblioteki, wice burmistrz Małgorzatę Bebelską oraz burmistrza elekta Piotra Kozłowskiego swoją prezentację „Rogate dusze – udział młodzieży w walkach o odzyskanie niepodległości” wygłosił p. M. Łaszczyński z Warszawy. Wykład został z zainteresowaniem przyjęty przez młodzież, opowiadał o życiu, ofierze krwi, zdrowia i życia ich rówieśników sprzed stu lat. Następny prelegent dr. M. Chorązki z Krakowa skupił się na etosie ziemiańskiej części polskiego społeczeństwa i wkładzie ziemian w odbudowę, ukształtowanie granic i organizację państwa. Kolejny wykład wygłosiła dr Ewa Kurek z Lublina specjalizująca się w historii stosunków polsko-żydowskich od wczesnego średniowiecza do czasów współczesnych, autorka kilkunastu książek o tej tematyce. Dr Kurek omówiła stosunek Żydów do zaborców i do odradzającego się państwa1.
        
Sesję zamknął znany już w Kozienicach ze spotkań autorskich w bibliotece - Piotr Jaźwiński z Warszawy, autor trzech książek o koniach i kawalerzystach II Rzeczpospolitej, oraz sagi rodzinnej pt. „Wołynianki”1. W br. Pan Jaźwiński przeprowadził badania archiwalne na temat Komendy Grupy Legionów Polskich płk. Zygmunta Zielińskiego, stacjonującej w Kozienicach w latach 1916-17, napisał na ten temat książkę opatrzoną wieloma dotychczas nieznanymi dokumentami, która wkrótce ma być wydana przez IPN.

         W przerwie pomiędzy wykładami został podsumowany powiatowy międzyszkolny konkurs fotograficzny „Wolność kocham i rozumiem”, organizowany pod patronatem Starosty Powiatu Kozienickiego i Burmistrza Gminy Kozienice przez Mediatekę. Tę część spotkania uświetnił Pan Starosta Andrzej Jung, który ufundował nagrodę za zajęcie II miejsca oraz trzy wyróżnienia. Pan Starosta pogratulował nagrodzonym uczniom oraz mówił o znaczeniu wolności i niepodległego bytu państwowego. Dodać należy, że wszyscy uhonorowani nagrodami są uczniami Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów w Kozienicach.
        W imieniu własnym i prelegentów dziękuję za współpracę dyrektorom kozienickich szkół pp.: Ewie Malec, Ryszardowi Zającowi, Andrzejowi Boryczce i Tomaszowi Treli za taką organizację zajęć, która umożliwiła uczniom wysłuchanie interesujących wykładów. Przez 5 godzin w sesji uczestniczyło ponad 300 osób. Dziękuję wszystkim słuchaczom, przedstawicielom władz, uczniom i prelegentom. Dzięki konferencji o historii naszego narodu, państwa i historii lokalnej wiemy więcej. Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej, p. Lech Wiśniewski zadeklarował, iż wygłoszone wykłady będą opublikowane w najbliższym wydaniu periodyku „Ziemia Kozienicka”. Dziękuję również Fundacji ENEA i TMZK za pomoc w finansowaniu przedsięwzięcia.
        A naszemu państwu, naszej coraz piękniejszej Ojczyźnie życzę kolejnych lat w pokoju i kolejnych świetnych jubileuszy.


E.S.

 

W Bibliotece Głównej można wypożyczyć bardzo ciekawe książki dr Ewy Kurek o stosunkach polsko-żydowskich w przeszłości i obecnie. Autorka porusza szereg ciekawych i rezonujących również dzisiaj problemów: holokaustu, „szmalcownictwa”, antysemityzmu, zbiorowej odpowiedzialności, mieszaniu się organizacji żydowskich w wewnętrzne sprawy Polski, itp.

 

 

Spearhead Facebook Like Button.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button