logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI


          Podczas Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza w Warszawie, organizowanego przez Bibliotekę Publiczną Miasta St. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego dnia 21 maja br. w auli głównej Akademii Sztuk Pięknych, miały miejsce miłe dla nas uroczystości. Oprócz tradycyjnych serdeczności i gratulacji zebrani tam bibliotekarze odebrali odznaczenia państwowe, medale pamiątkowe „Pro Masovia”oraz statuetki Nagrody im. Kierbedziów.
           W czasie uroczystości 4 bibliotekarki z powiatu kozienickiego otrzymały odznaczenia przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Były to: Bogumiła Bocian i Anna Łepecka z Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice oraz Elżbieta Kalbarczyk – Kierownik Biblioteki Publicznej w Sieciechowie i Małgorzata Skierniewska prowadząca filię Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów w Brzózie. W ubiegłym roku medale „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymały Agnieszka Ogonowska – kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów, Elżbieta Wachnik – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Magnuszewie oraz Barbara Arendarska i Anna Gola z Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice.
           Gratuluję wszystkim odznaczonym oraz dziękuję za solidną pracę ze wszystkimi grupami wiekowymi czytelników - na polu upowszechniania czytelnictwa, kultury, wzorców pozytywnych zachowań i kształtowania demokratycznych postaw społecznych. Dobry bibliotekarz jest wszechstronny. Życzę wszystkim bibliotekarzom dalszych sukcesów zawodowych, przychylności i zrozumienia Władz Samorządowych, kolejnych inicjatyw popularyzujących książkę i czytelnictwo
oraz integrujących i aktywizujących środowisko bibliotekarskie. Satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dużo, dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Elżbieta Stąpór

 

 

dzien bibliotekarza 2019

dzien bibliotekarza 2018

 

 

Odznaczone bibliotekarki

1. Elżbieta Wachnik jest dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Magnuszewie. Pracuje w bibliotece od 1992r., organizuje pracę dwóch bibliotekarek, oraz podległego Skansenu Militarnego I Armii Wojska Polskiego w Mniszewie. Opracowała koncepcję i pozyskała środki unijne na budowę nowoczesnego „Centrum Kultury i Tradycji Historycznej” na terenie skansenu. Dzięki dobrej współpracy z władzami gminy uzyskała dla biblioteki nową przestronną siedzibę przy urzędzie gminy. Jest bardzo zaangażowana i oddana swojej placówce, prowadząc działalność stricte biblioteczną (gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów) oraz kulturalną i kulturotwórczą – będąc jedyną instytucją kultury na terenie Gminy. Organizuje wystawy, festyny, kiermasze, konkursy czytelnicze i akcje upowszechniające czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych m. in. „Narodowe Czytanie” i „Cała Polska czyta dzieciom”, oraz szereg innych o zasięgu lokalnym. Przy bibliotece zorganizowała Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Biblioteka pod jej kierunkiem jest miejscem spotkań lokalnych i regionalnych twórców. Organizuje wycieczki dla dzieci i dorosłych m.in. do teatrów i muzeów warszawskich. Opracowała i wydała broszury, ulotki i przewodniki po Gminie Magnuszew, wydała mapę gminy oraz książkę popularno- naukową „Zapilcze 1939 - 1945, między Pilicą a Radomką”,
opracowała tablice historyczne opisujące historię gminy Magnuszew i publikację „Powstanie styczniowe na ziemi Magnuszewskiej”. Jest pomysłodawcą i realizatorem takich przedsięwzięć cyklicznych jak: Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej, Piknik historyczny, Spotkanie na Przyczółku (odbywającego się w rocznicę walk na przyczółku warecko-magnuszewskim). Ostatnie dwie uroczystości odbywają się z udziałem licznych grup rekonstrukcyjnych, wojska, muzeów militarnych i kolekcjonerów militariów, którzy prezentują swoje zbiory. Wówczas też odbywają się rekonstrukcje bitew i rajd samochodów militarnych po gminie. Od dziesięciu lat prowadzi wielopokoleniową grupę teatralną, która dwa razy w roku wystawia spektakle teatralne.

2. Agnieszka Ogonowska jest kierownikiem Biblioteki Publicznej Gminy Głowaczów. Pracuje w bibliotece od 1985r., organizuje pracę dwóch bibliotekarek, oraz filii w Brzózie. Dzięki dobrej współpracy z władzami gminy uzyskała dla biblioteki nową przestronną siedzibę przy Rynku. Jest bardzo zaangażowana i oddana swojej placówce, prowadząc działalność stricte biblioteczną (gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów) oraz kulturalną i kulturotwórczą – będąc jedyną instytucją kultury na terenie Gminy. Organizuje, wystawy, festyny, kiermasze, konkursy czytelnicze i akcje upowszechniające czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych m. in. „Narodowe Czytanie” i „Cała Polska czyta dzieciom”, oraz szereg innych o zasięgu lokalnym. Przy bibliotece zorganizowała dwa Dyskusyjne Kluby Książki dla dorosłych i młodzieży. Biblioteka pod jej kierunkiem jest miejscem spotkań lokalnych i regionalnych twórców, a tym samym miejscem, gdzie mazowiecka ludowa kultura rękodzielnicza i folklor mogą być kultywowane i ocalone od zapomnienia. Organizuje spotkania autorskie, na które pozyskuje finansowanie zewnętrzne. Opracowuje scenariusze lekcji bibliotecznych i prowadzi je w bibliotece, upowszechniając rocznice literackie, osoby albo wydarzenia istotne dla kultury polskiej.

3. Elżbieta Kalbarczyk jest kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie. Biblioteką zarządza od 1999r., będąc jednocześnie jedynym pracownikiem. Nadzoruje pracę filii w Zajezierzu. Poza działalnością bibliotekarską (gromadzenia, opracowywania i upowszechniania zbiorów) zajmuje się organizowaniem dużych wydarzeń w Gminie Sieciechów: Święta Odzyskania Niepodległości i Święta 28 Pułku Artylerii Lekkiej, „Dni Gminy Sieciechów” oraz Wigilii Gminnej. Aktualizuje i prowadzi stronę internetową Urzędu Gminy. Redaguje artykuły do lokalnego czasopisma „Nasz Powiat”.Włącza się w akcje upowszechniające czytelnictwo, m.in. „Narodowe Czytanie”, „Cała Polska czyta dzieciom”, współpracuje z placówkami oświatowymi: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie oraz szkołami podstawowymi. Biblioteka pod jej kierownictwem została w pełni zautomatyzowana, czyli opracowanie, wypożyczanie i inwentaryzacja zbiorów odbywa się za pomocą programu bibliotecznego.

4. Małgorzata Skierniewska, w Bibliotece Publicznej Gminy Głowaczów, Filii w Brzózie pracuje od 2000 roku. Jest bardzo zaangażowana i oddana swojej pracy prowadząc spotkania z książką i promując czytelnictwo w miejscowym przedszkolu i szkole. Prowadzi wiele zajęć dla małych dzieci w ciekawy sposób przenosząc je w świat postaci z bajek np. spotkanie z Czarownicą Czesią, Królową Śniegu, Smerfetką. Organizuje konkursy czytelnicze dla dzieci i młodzieży. Opracowuje scenariusze lekcji bibliotecznych i prowadzi je w bibliotece, upowszechniając rocznice literackie, osoby albo wydarzenia istotne dla historii i kultury polskiej. Współpracuje z Publicznym Przedszkolem w Brzózie realizując projekty czytelnicze, m.in. „Poczytajmy razem...”, „Poznawanie przez czytanie – Legendy polskie” oraz z Publiczną Szkołą Podstawową organizując m.in. corocznie „Wieczór kolęd i pastorałek”, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Jest autorką projektu „Z książką na dobry początek” adresowanego do uczniów klas pierwszych PSP w Brzózie. Organizuje spotkania ze znanymi pisarzami, aktorami, publicystami m.in. z Arturem Barcisiem, Agnieszką Frączek, Sylwią Winnik. Środki na ten cel pozyskuje z zewnątrz. Promuje lokalnych i regionalnych twórców poprzez organizację wystaw i spotkań z nimi. Od dziewięciu lat prowadzi Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci i dla dorosłych. Promuje czytelnictwo w ramach akcji ogólnopolskich „Narodowe Czytanie” i „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzięki jej zaangażowaniu mała wiejska biblioteka jest lokalnym centrum kultury.


5. Anna Łepecka pracuje w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice od 1992 r. Początkowo przez wiele lat prowadziła filię w Nowej Wsi i spowodowała jej rozbudowę, obecnie jest bibliotekarką w filii nr 2 w Brzeźnicy oraz na ½ etatu pełni funkcję instruktora dla bibliotek powiatu kozienickiego. Jest bardzo zaangażowana w swoją pracę i oddana swojej placówce. Oprócz podstawowej działalności prowadzi działalność kulturalną i kulturotwórczą, angażuje w pracę społeczną lokalne środowisko. Bierze udział w projektach, pozyskując środki finansowe na prowadzenie działalności. Jest pomysłodawczynią i współautorką książki - albumu “Nowa Wieś na przestrzeni lat” . Promuje zdrowy styl życia, organizując dla lokalnej społeczności różnorodne zajęcia sportowe.

Jako instruktor Pani Anna sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie kozienickim, udziela porad i instrukcji, przygotowuje materiały szkoleniowe. Nadzoruje i bierze czynny udział w kontrolach księgozbioru i selekcji materiałów, prowadzi komputeryzację bibliotek samorządowych w powiecie, gdzie 100% zbiorów jest objętych ewidencją elektroniczną z katalogami dostępnymi on-line. Organizuje szkolenia i wycieczki dla bibliotekarzy.

6. Barbara Arendarska pracuje w BPGK od 1986 r., od 1992 r. prowadzi oddział dla dzieci w filii nr 1. Jest bardzo zaangażowana i oddana swojej pracy w placówce jak i na zewnątrz, prowadząc przysposobienie czytelnicze w kozienickich przedszkolach, spotkania z książką w bibliotece i promując czytelnictwo wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wychowanków Placówki Socjalizacyjnej „Panda” (kozienicki dom dziecka). Prowadzi wiele zajęć dla małych dzieci w zorganizowanym w filii z jej inicjatywy Kąciku Kubusia Puchatka. Organizuje konkursy czytelnicze i akcje upowszechniające czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Jest powiatową koordynatorką Kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” - prowadzi m.in. blok zajęć promujących głośne czytanie dzieciom podczas cyklicznej czerwcowej imprezy „Dni Puszczy Kozienickiej”. Animuje działający przy placówce od 7 lat Klub Miłośników Robótek Ręcznych „Niteczka”, gdzie podczas spotkań międzypokoleniowych wpływa na przekazywanie dawnych umiejętności i sztuki rękodzielniczej. Od kilku lat w swojej placówce promuje lokalnych twórców – organizując wieczorki poetyckie z okazji Światowego Dnia Poezji, albo spotkania autorskie z pisarzami uznanymi w polskim środowisku literackim.


7. Anna Gola pracuje w Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice od 1998r., od 2005 r. prowadzi oddział dla dzieci w Bibliotece głównej. Jest bardzo zaangażowana i oddana swojej pracy w placówce jak i na zewnątrz, prowadząc spotkania z książką i promując czytelnictwo w kozienickich przedszkolach, wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, oraz szkołach wiejskich współpracujących z Biblioteką. Prowadzi wiele zajęć dla małych dzieci w zorganizowanym w placówce z jej inicjatywy Kąciku Koziołka Matołka. Organizuje konkursy czytelnicze i akcje upowszechniające czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Jest autorką idei spotkań „Najżarłoczniejszych pożeraczy książek” - czyli najaktywniejszych czytelników dziecięcych. Organizuje wiele spotkań z autorami literatury dziecięcej. Opracowuje scenariusze lekcji bibliotecznych i umiejętnie propaguje je w szkołach, rocznie prowadzi około 50 takich lekcji, w których upowszechnia rocznice literackie, osoby albo wydarzenia wytypowane do promocji w danym roku przez Sejm RP. Włącza się do akcji promującej czytelnictwo w ramach „Narodowego Czytania”. Zorganizowała zebranie materiałów, oraz opracowała do druku książki wydane przez Bibliotekę: „Wiersze Babci Zosi” - ludowej poetki Zofii Kucharskiej, oraz „Klechdy Kozienickie” Janusza Karasia - kozienickiego regionalisty.

8. Bogumiła Bocian jest najstarszym pracownikiem Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice, pracuje w Bibliotece głównej 31 lat, prowadząc wypożyczalnię dla dorosłych. Jest osobą oczytaną, chętnie pomagającą czytelnikom w doborze literatury. Od 2008 r. prowadzi Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. Jest bardzo zaangażowana i oddana swojej pracy. Od lat aktywnie promuje czytelnictwo i kulturę słowa, uczestniczy w organizowaniu spotkań autorskich. Jest najulubieńszą bibliotekarką naszych czytelników. Przyznana odznaka jest zwieńczeniem jej pracy w Bibliotece.

 

zdjecie0001...
zdjecie00017 zdjecie00017
zdjecie0000...
zdjecie00009 zdjecie00009
zdjecie0000...
zdjecie00005 zdjecie00005
zdjecie0001...
zdjecie00015 zdjecie00015
zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004
zdjecie0001...
zdjecie00011 zdjecie00011
zdjecie0001...
zdjecie00012 zdjecie00012
zdjecie0000...
zdjecie00007 zdjecie00007
zdjecie0001...
zdjecie00014 zdjecie00014
zdjecie0002...
zdjecie00021 zdjecie00021
zdjecie0001...
zdjecie00016 zdjecie00016
zdjecie0002...
zdjecie00020 zdjecie00020
zdjecie0002...
zdjecie00023 zdjecie00023
zdjecie0002...
zdjecie00022 zdjecie00022
zdjecie0000...
zdjecie00008 zdjecie00008
zdjecie0001...
zdjecie00018 zdjecie00018
zdjecie0001...
zdjecie00013 zdjecie00013
zdjecie0001...
zdjecie00010 zdjecie00010
zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003
zdjecie0000...
zdjecie00006 zdjecie00006
zdjecie0002...
zdjecie00024 zdjecie00024
zdjecie0001...
zdjecie00019 zdjecie00019

Spearhead Facebook Like Button.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button