„... Świat jest wielki, a po drodze tyle pytań.
Odpowiedzi poszukajcie w kartach książek.
Książki mówią: - Nie zabłądzi ten, kto czyta!
Książki mówią, że ciekawscy żyją mądrzej ...”
                                                                            Wanda Chotomska

 

 

      Od września 2017 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice nawiązała ponownie współpracę z kozienickimi Przedszkolami w ramach akcji pn. ,,Bibliotekarz w Przedszkolu".
        Przez cały rok szkolny odwiedzałam grupę ,,Pszczółki" z PP Nr 4, grupę ,,Słoneczka" z PP Nr 3, oraz ,,Motylki" i ,,Słoneczka" z PP Nr 5 – Ogród Jordanowski. Każde zajęcia rozpoczynały się od przeczytania na głos książki, której temat stanowił punkt wyjścia do dalszych rozmów, gier i zabaw oraz źródło inspiracji dla wykonywanych na danym spotkaniu prac plastycznych. Akcję zakończyliśmy w czerwcu 2018 r. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz książki.
       Głównym celem spotkań w ramach akcji ,,Bibliotekarz w przedszkolu" było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki. Moim marzeniem było zaszczepić w dzieciach miłość do książek, zachęcić najmłodszych kozieniczan do czytania.
       Pragnę szczególnie podziękować Paniom: Eli Kalinkowskiej, Karolinie Żak, Agnieszce Wójcik, Justynie Goli, Aleksandrze Rembielińskiej, Karolinie Kryczce i Annie Ośka za zaproszenie mnie do współpracy i zaangażowanie w akcję.
       Zachęcajmy dzieci do czytania, odwiedzania biblioteki, brania udziału w imprezach czytelniczych, gdyż to pomoże im w osiąganiu sukcesów na różnych etapach edukacji.
        Od września ruszamy z kolejnym cyklem spotkań w ramach akcji ,,Bibliotekarz w Przedszkolu" Zapraszam chętnych do współpracy z Biblioteką!

A.G.

 

biblio w przedsz czerwiec2018

 

 

zdjecie0000...
zdjecie00001 zdjecie00001
zdjecie0000...
zdjecie00006 zdjecie00006
zdjecie0000...
zdjecie00004 zdjecie00004
zdjecie0000...
zdjecie00002 zdjecie00002
zdjecie0000...
zdjecie00005 zdjecie00005
zdjecie0000...
zdjecie00003 zdjecie00003