Październik i listopad w Bibliotece Głównej zdecydowanie należał do książki Pana Poety pt.: “Paw co ogon miał z przyjaźni”.
13 spotkań z dziećmi (ok. 300 małych czytelników) to lekcje o przyjaźni, koleżeństwie, empatii. Celem tych spotkań było zbudowanie więzi w grupie.

Na każdym spotkaniu dzieci wysłuchały treść książeczki wzbogaconej krótką luźną pogadanką odnośnie przeczytanego teksu. Poruszaliśmy trudne tematy jak przyjaźń, pomoc koleżeńska, zrozumienie drugiej osoby czy współczucie.
Wszystkie spotkania z dziećmi kończyły się pracami artystycznymi. Każde z dzieci dostało piórko , które musiało pokolorować. Następnie pomalowane piórka dzieci doklejały do wydrukowanego pawia. Tak powstało 13 ogonów przyjaźni.

E.S.

 

paw lekcje biblioteczne o przyjazni 2019