niepodlegla logo

 

Projekt pt. „Oni byli pierwsi – Grupa Legionów Polskich płk Z. Zielińskiego w Kozienicach i podczas walk o obronę Państwa Polskiego w 1920 roku” otrzymał 100% dofinansowania w kwocie 39.700,00 zł ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 - 2022 w ramach Programu Dotacyjnego ,,Koalicje dla Niepodległej". O dotacje ubiegało się 328 podmiotów, z czego pieniądze otrzymało 157 wnioskodawców.

Projekt ma na celu upamiętnienie pobytu w Kozienicach Grupy Legionów Polskich płk. Z. Zielińskiego, oraz ukazanie ich wkładu w budowanie podstaw polskiego wojska, które potrafiło obronić polskie granice i polską państwowość w najcięższych godzinach próby, a przez to kształtowanie patriotyzmu i wiedzy historycznej wśród wszystkich grup wiekowych naszej lokalnej społeczności oraz gości i turystów, odwiedzających nasz region. Chcemy to zrobić poprzez 3 elementy:

           1. stworzenie z młodzieżą mobilnej gry miejskiej, przy użyciem aplikacji ActionTrack, której fabuła odwoływać się będzie do wydarzeń i historycznych bohaterów Ziemi Kozienickiej z okresu 1915-1920,

           2. przygotowanie stałej wystawy plenerowej, usytuowanej w centrum miasta, przypominającej mieszkańcom o chlubnych kartach naszej historii, która pozwoli zgłębić wiedzę na temat pobytu Legionów w Kozienicach,
           3. przeprowadzenie cyklu lekcji historycznych, bibliotecznych i muzealnych, przybliżających dzieciom i młodzieży tematykę trudów odzyskania niepodległości, odbudowy państwa i utrzymania jego niezależności.

Partnerami w realizacji projektu są Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych.

(Sylwia Kuczyńska , sierpień 2020r.)

 

 

niepodlegla logo nr2 z biblioteka