Od 15 do 28 marca 2021 roku wprowadzamy nowe zasady działalności naszych placówek bibliotecznych i udostępniania zbiorów.