logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI

Życie codzienne w przedwojennych Kozienicach / Ryszard Kucharski / [graf. oprac. zdjęciami opatrzył: Eugeniusz Jaworski]

zycie20w20kozienicachŻycie codzienne w przedwojennych Kozienicach / Ryszard Kucharski / [graf. oprac. zdjęciami opatrzył: Eugeniusz Jaworski].
Kozienice: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Franciszka Siarczyńskiego, 2000.
112 s., oprawa miękka, format 28,5 cm, papier kredowy.
Kozienice-okres międzywojenny 1918-1939.
Kozienice-druga wojna światowa 1939-1944/1945.
Kucharski R. - pamiętnik.
83-907679-1-0

 

Książka ta jest zapisem dwuczęściowej pamiętnikarskiej relacji obejmującej dwudziestolecie międzywojenne i częściowo lata okupacji w Kozienicach jak również okres pobytu autora na robotach przymusowych w Niemczech w latach 1942-1945. W pierwszej części zawarte są informacje o życiu mieszkańców, wyglądzie ulic, domów, urzędów. Poznajemy obyczaje, prace zarobkowe i rozrywki Kozieniczan. Być może czytelnik znajdzie tu nawet zdjęcie własnego domu lub wzmiankę o rodzinie. Książka przybliża nam ludzi i ich zawody, niejednokrotnie już nie wykonywane. W opisach dawnych Kozienic znajdziemy wiele ciekawostek np. to, że w Kozienicach był hotel o nazwie „Wiktoria”. Druga część książki to opowieść o wojennych losach autora na kanwie osobistych przeżyć z tego okresu. Informacje historyczne zawarte w publikacji przybliżą tematykę każdej osobie zainteresowanej życiem mieszkańców małego miasteczka w okresie międzywojennym. Należy dodać, że przed II wojną światową Kozienice liczyły 8 tys. mieszkańców z tego połowa to mieszkańcy narodowości żydowskiej. Książka w barwny i interesujący sposób przedstawia problemy wynikające z sąsiedztwa odmiennych kultur i narodowości. Dodatkową atrakcją tej literackiej historii miasta i życia jego mieszkańców są wzruszające wiersze autora tematycznie związane z miastem i regionem. Zachęcamy do przeczytania tej interesującej lektury.

                                                                                                                                                                                                                                                                    Bogumiła Bocian, Maria Łakomy