Oleksów

 

Kościół p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika został już ufundowany w XIII w. Odrestaurowany w 1858 r., ponownie odbudowany po zniszczeniach I wojny światowej. Kościół jest jednonawowy, ma kształt greckiego krzyża. Posiada wczesnobarokowy ołtarz główny z XVII w. z licznymi elementami wyposażenia barokowego z XVIII w. Do zabytków należy także chrzcielnica z poł. XVII w., dzwon z XVIII w., obraz Św. Rodziny i Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVII w., stalle i ławki z końca XIX w. i krucyfiks cynowy z XIX w.

W II poł. XX w. świątynia zaczęła podupadać. Dzięki staraniom ówczesnego księdza S. Sikorskiego wykonany został w latach 90-tych XX w. gruntowny remont kościoła jak również muru otaczającego świątynię. Wtedy też zostały wykonane witraże obrazujące obronę Lwowa w 1918 r., walkę Orląt Lwowskich i inne wydarzenia z historii Polski.

 

Wysokie Koło

Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego został zbudowany w latach 1637-81. Utrzymany w stylu włoskiego renesansu, kształtem przypomina trzynawową bazylikę. W kościele znajdują się dwa zabytkowe dzwony z XVIII w., ale najcenniejszy jest słynący łaskami obraz Matki Bożej Wysokolskiej (jako Królowa Różańca Świętego). Przedstawia Madonnę, która w jednej ręce trzyma Dzieciątko Jezus a w drugiej gałązkę z kwiatem róży. Wysokie Koło znane jest jako miejsce docelowe pielgrzymek udających się do sanktuarium maryjnego. 
Historia świętego obrazu sięga połowy XVII w., kiedy to został podarowany Mariannie Kalinowskiej przez cara Aleksandra. Dzięki niej obraz Matki Bożej trafił na ziemie polskie i znalazł się w rękach rycerza i ziemianina Bębnowskiego, dzierżawcy wsi Zarudzie k. Zamościa. Obraz poświęcono przed cudownym obrazem Matki Bożej Sokalskiej i przywieziono do Zarudzia. Bębnowski przekazał obraz do Wysokiego Koła po wyprawie wiedeńskiej, gdzie walczył pod dowództwem króla Sobieskiego. Obraz uroczyście wprowadzono do kościoła 6 lipca 1684 r. Szczególny rozkwit kultu Matki Bożej Różańcowej nastąpił w XVIII w. Współczesny obraz jest XIX-wieczną kopią wcześniejszego wizerunku. Wyróżniającym elementemobrazu jest detal w postaci motywu róży ntrzymanej przez Matkę Bożą.

 

Borek

Fort nr V wybudowany pod koniec XIX w. będący elementem umocnień twierdzy Dęblin.

 

Boguszówka

Park krajobrazowy założony w XIX w. Zachowały się ślady podworskiej zabudowy ostatnich dziedziców Lewickich. W parku dawniej znajdowały się olbrzymie modrzewie, piękne klomby oraz ogród. Ostatnim właścicielem majątku Boguszówka był Seweryn Plewiński, kuzyn Lewickich. Obecnie dworek znajduje sięn w prywatnych rękach.

 

Gniewoszów

Dwa podpiwniczone zabytkowe domy o pomieszczeniach sklepionych kolebkowo z lunetami z XVIII w. Zachowały się także ślady po kwadratowym rynku z ulicami wybiegającymi z narożników.

 

Oleksów

Dwa grodziska. Oleksów w średniowieczu był grodem należącym do systemu obronnego Sieciechowa, zachowały się dwa grodziska. Pierwsze typu pierścieniowatego znajduje się na granicy wsi Sławczyn i ma kształt kopca o wys. 9 m i średnicy 26 m. Grodzisko to użytkowane było do końca XII w. Drugie grodzisko jest typu stożkowatego (XIII w-XV w.). Grodziska te nazwane zostały Małym i Wielkim Kopcem.

Do innych zabytków należą:

1. Kapliczka Jana Nepomucena z poł. XVIII w. (jadąc od Gniewoszowa do Wysokiego Koła)

2. Cmentarz wojskowy w Wysokim Kole założony w 1914 r. przez Austriaków. W zbiorowych mogiłach spoczywają żołnierze polegli w czasie bitwy o Dęblin w latach 1914 i 1915

3. Cmentarzysko żydowskie w Regowie Nowym znajduje się cmentarzysko żydowskie założone prawdopodobnie w XVIII w., ale brak symboli cmentarnych

4. Kapliczka "Jagiełłowa" Najwcześniejsze formy kapliczek to kapliczki słupowe, stawiane zwykle na cmentarzach i skrzyżowaniach dróg w charakterze średniowiecznych tzw. „ latarni umarłych”. Przykładem takiej kapliczki może być „Jagiełłowa”, kapliczka na odcinku niegdyś piaszczystego traktu ciągnącego się wzdłuż klasztornego muru w Wysokim Kole. Legenda mówi, że ma ona jeszcze ponoć pamiętać czasy króla Władysława Jagiełły, będąc niejako milowym słupem wytyczającym główny trakt

 

 

Dodatkowe informacje na temat zabytków Gminy Kozienice w poniższym linku:

 

http://kozienicepowiat.pl/powiat-kozienice/dziedzictwo-kulturowe/zabytki.html