logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI

Obiekty zabytkowe w Gminie Grabów n/Pilicą

Grabów n/Pilicą

1. Zabytkowy budynek strażnicy służby granicznej austriackiej został wybudowany w 1897 r. Przebudowany w latach dwudziestych XX w., stanowiący współcześnie siedzibę Urzędu Gminy Grabów n/Pilicą. Przed budynkiem znajduje się tablica poświęcona cichociemnym, zrzuconym w tych okolicach w nocy z 8 na 9 kwietnia 1944 r. w ramach akcji Weller 7. Byli to mjr dypl. Jan kamieński "Cozaś", por. jan Starzyński "Ślepowron", ppor. Tadeusz Kobyliński "Hiena", ppor. Wiktor Karamać "Kabel".

 

2. Cmentarz wojenny z I wojny światowej (1914/15) będący świadectwem tzw. wielkiej ofensywy październikowej w 1914 r., istniejące krzyże metalowe i kopiec z betonowym cokołem upamiętniający poległych grabowian w latach 1918-1920.

 

3. Kościół w Grabowie z XVI w., początkowo drewniany, modrzewiowy stał do połowy XVII w. W 1651 r. wybudowano nowy kościół pw. św. Trójcy i św. Doroty. Kolejny kościół wybudowano po 125 latach w 1776 r., jego fundatorem był Anatazy Walewski - podkomorzy krakowski, właściciel Grabowa. Gdy kościółek spalił się 26 lutego 1906 r., ks. Józef Janiszewski zorganizował komitet budowy nowego kościoła w Grabowie pod przewodnictwem Jana hrabiego Zamoyskiego z Magnuszewa. Budowa kościoła, według projektu architekta warszawskiego Pajzderskiego, w stylu neogotyckim, rozpoczęła się w 1910 r. Kościół w czasie działań wojennych na przyczółku warecko-magnuszewskim został zniszczony, po wojnie odbudowany. 

 

Inne obiekty zabytkowe

 

Wyborów

Figura pamiątkowa/pomnik postawiony po 1656 r. na mogile z czasów wojen szwedzkich. Miejsce to jest śladem po jednej z potyczek stoczonych ze Szwedami przed bitwą pod Warką 7 kwietnia 1656 r., kiedy to Polacy pod wodzą Stefana Czarnieckiego i Jerzego Lubomirskiego pokonali korpus margrabiego Fryderyka von Badena-Durlacha. W kolumnę została wmurowana kula armatnia pochodząca ze szwedzkiego działa, którą znaleziono na okolicznych polach.

 

Grabów n/Pilicą

Cmentarz parafialny z mogiłami żołnierzy września i żołnierzy poległych na Przyczółku warecko-magnuszewskim w 1944 r.

 

Zakrzew

Pomnik ku czci poległych żołnierzy I Armii Wojska Polskiego na Przyczółku warecko-magnuszewskim.

Przy linii kolejowej niedaleko stacji Grabów n/Pilicą stoi obelisk z tablicą upamiętniający pożegnanie oraz oddanie pośmiertnego hołdu Józefowi Piłsudskiemu w jego ostatniej drodze na Wawel. Wydarzenie miało miejsce 17 maja 1935 r. przy stacji kolejowej Grabów n/Pilicą

 

 

 

 

Dodatkowe informacje na temat zabytków Gminy Kozienice w poniższym linku:

 

http://kozienicepowiat.pl/powiat-kozienice/dziedzictwo-kulturowe/zabytki.html