logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI

Obiekty zabytkowe w Gminie Sieciechów

Sieciechów - Opactwo

Opactwo zostało założone w I poł. XII w. z fundacji Sieciecha z rodu Toporczyków, jako jeden z trzech pierwszych ośrodków klasztornych francuskich benedyktynów w Polsce.

Początkowo zakonnicy byli osadzeni w grodzie, ale po zmianie koryta Wisły przenieśli się w pobliże nieistniejącego już zamku tzw. kazimierzowskiego.

Kościół
Prawdziwym skarbem wśród budynków poklasztornych jest dzisiejszy rokokowy kościół z XVIII w. p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i 10 tys. Rycerzy.
Idąc w kierunku kościoła po lewej stronie znajduje się dawny pałac opata, po prawej stronie przeorat z biblioteką, celami zakonników – dzisiejsza plebania. Do tego budynku przylegała istniejąca do dziś w ruinie stałej ściana wschodnia – pozostałość po budynkach gospodarczych.
Kościół jest jedyną w Polsce budowlą o takiej fasadzie wpisaną do rejestru zabytków. Architektura świątyni charakteryzuje się falistą strukturą, wspaniałą akustyką, okna są w formie czterolistnego wykroju, a w wieży posiadają kształt ośmiolistny. W prezbiterium podziwiać można freski przedstawiające portrety króla Bolesława Chrobrego i Sieciecha. Pod kościołem znajdują się krypty z prochami pochowanych 280 zakonników. Kościół posiada także w murach tajemnicze przejścia, którymi można obejść całą budowlę.
Do dziś zachowały się w kościele zabytkowe organy. Innym, bardzo rzadko spotykanym zabytkiem jest chrzcielnica szafkowa. 

Sieciechów

Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, wzniesiony został w latach 1710-69 wg projektu A. Janowicza. Budowla jest barokowa jednonawowa. Ołtarze i wystrój rokokowy. Większość wyposażenia w kościele pochodzi z XVIII w., polichromia z XIX w. Dwukondygnacyjna elewacja ozdobjest niszami z figurami świętych.  W XIX-wiecznej dzwonnicy znajdują się dwa zabytkowe dzwony – jeden gotycki z 1459 r., drugi z 1869 r.

Pozostałości rosyjskich XIX-wiecznych umocnień wojskowych:

- Fort nr VII we wsi Głusiec (obiekt wojskowy)

- Ruiny fortu nr VI „Wannowskiego” we wsi Nagórnik Wielki

Inne obiekty, które warto zobaczyć

We wsi Zajezierze godny jest uwagi wybudowany ok. 1917 r. budynek dworca kolejowego.

W gminie spotkać można jeszcze drewniane domy z końca XIX w.

 

 

Dodatkowe informacje na temat zabytków Gminy Kozienice w poniższym linku:

 

http://kozienicepowiat.pl/powiat-kozienice/dziedzictwo-kulturowe/zabytki.html