Wraz z początkiem 2020 roku na terenie Gminy Kozienice wdrażany jest program Kozienickiej Karty Mieszkańca (KKM). Na stronie internetowej pod adresem: http://karta.kozienice.pl/ w bardzo przejrzysty sposób zapoznać się można ze szczegółami korzystania z karty, z regulaminem, listą Partnerów i obowiązującymi zniżkami, a także pobrać wzór wniosku.

 

 

- Z myślą „przewodnią” o stwarzaniu warunków do osiedlania się i zamieszkiwania na naszym terenie, rozwijaniu i umacnianiu poczucia tożsamości lokalnej uruchomiliśmy nowy program: „Kozienicka Karta Mieszkańca". Do otrzymania wspomnianej karty uprawnieni są właśnie mieszkańcy Gminy Kozienice, którzy rozliczają podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach, a także członkowie rodzin tych osób, których miejscem stałego zamieszkania jest Gmina Kozienice – informuje Dorota Stępień – zastępca burmistrza ds. społecznych. Posiadacze KKM uprawnieni są do ulg i zwolnień przy korzystaniu z różnego rodzaju usług świadczonych przez Organizatora i Partnerów Projektu. Zapewne warto ją mieć – podsumowuje wiceburmistrz.
Aktualnie na liście Partnerów Programu są: Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka, Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, Muzeum Regionalne im. prof. Tomasza Mikockiego w Kozienicach, Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice im. ks. Franciszka Siarczyńskiego oraz Kozienicka Gospodarka Komunalna sp. z o.o. Z biegiem czasu lista ta oczywiście będzie się rozszerzać.
- Zapraszamy do dołączenia do naszego Programu wszystkich oferujących usługi lub towary dla naszych Mieszkańców. To okazja do prezentacji i promocji prowadzonej formy działalności, a także stworzenia długoterminowych relacji z lokalnymi Klientami – zachęca burmistrz Piotr Kozłowski.
KKM ma formę zindywidualizowanej, imiennej karty plastikowej i wydawana jest nieodpłatnie na okres 3 lat. Wnioski o jej wydanie należy składać w Punkcie Informacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.
Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu dokument tożsamości, pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni, poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Kozienicach (zawierającą prezentatę – pieczęć Urzędu lub w przypadku rozliczania zeznania PIT drogą elektroniczną – wydrukowaną pierwszą stronę PIT oraz wydrukowane Urzędowe Poświadczenie Odbioru), a w sytuacji osoby, która w trakcie roku rozliczeniowego zamieszkała na terenie Gminy Kozienice i dotychczas rozliczała się w poprzednim miejscu zamieszkania, wnioskodawca przedkłada zgłoszenie aktualizacyjne ZAP-3. W przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 25. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks lub ważną legitymację, bądź inny dokument).

 

kozienicka karta mieszkanca