logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka ma przyjemność poinformować, że został beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury. Projekt KDK „Razem dla kultury w Gminie Kozienice” uzyskał 23. pozycję wśród 50 wniosków rozpatrzonych pozytywnie.

Realizacja działań w ramach DK+ jest dwuetapowa. W pierwszym etapie, którego dotyczą prowadzone teraz działania, Kozienicki Dom Kultury skupi się na przeprowadzeniu badań lokalnej społeczności, których wynikiem będzie opracowanie diagnozy kultury dla Gminy Kozienice.
W ramach projektu informowaliśmy o mającym się odbyć spotkaniu z liderami i mieszkańcami z terenu Gminy Kozienice, jednak ze względu na zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa spotkanie zostało odwołane. Kolejne działania prowadzone są w kierunku wyboru odpowiednich narzędzi i metod badania, adekwatnych do obecnej sytuacji w kraju. W tym zakresie współpracujemy z Fundacją „Obserwatorium” z Warszawy, którego prezesem jest Karol Wittels. We wszystkich działaniach związanych z realizacją projektu w ramach programu DK+ wspiera nas także animator wskazany przez NCK, swoisty „opiekun beneficjenta”, Ligia Jaszczewska.

Zgodnie z harmonogramem projektu, w maju br., po opracowaniu diagnozy, ogłoszony zostanie konkurs na inicjatywy lokalne dla mieszkańców Gminy Kozienice, grup nieformalnych, osób fizycznych, organizacji pozarządowych, na realizację przedsięwzięć w partnerstwie z KDK. Rozstrzygniecie konkursu, stanowiące jednocześnie zamknięcie pierwszego etapu projektu, zaplanowano pod koniec czerwca br. Na wszystkie wymienione wyżej działania przeznaczona zostanie kwota 8 500 zł. Z kolei realizacja wybranych pomysłów i ewaluacja całego projektu stanowić będą drugi etap realizacji projektu, na który przeznaczone będzie dodatkowe dofinansowanie w kwocie 22 000 zł.

Program Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, realizowany jest zgodnie z założeniami Paktu dla Kultury. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Główny nacisk programu położony jest na nawiązywanie przez dom kultury stałych relacji z mieszkańcami miejscowości, na terenie których działa. Odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego ma owocować stworzeniem wspólnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych i przestrzeni publicznej.

Jak mówi nasza animatorka:

„Głównym celem projektu jest jak największe otwarcie Domu Kultury i realizacja potrzeb i pomysłów mieszkańców nie tyle dla nich, co razem z nimi - w praktyce każdy będzie mógł zgłosić swoją inicjatywę, a najciekawsze pomysły dostaną nie tylko pomoc organizacyjną, ale także konkretne pieniądze na realizację”.

Wspólnie możemy zrealizować Wasze pomysły na przedsięwzięcia z zakresu kultury!

 

Informacje na temat realizowanego projektu dostępne na stronie :

https://www.dkkozienice.pl/

 https://www.dkkozienice.pl/?id=9551

 

razem dla kultury 2020

Spearhead Facebook Like Button.

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button