Centrum Usług Społecznych w Kozienicach zaprasza mieszkańców Gminy Kozienice, którzy ukończyli 60 rok życia do korzystania ze świadczeń Dziennego Domu Senior+. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach już mogą składać wnioski rekrutacyjne.