Od 20 grudnia 2020 roku na terenie Biblioteki w Nowej Wsi można oglądać Bożonarodzeniową Szopkę. Powstała ona z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Babeczki z pieprzem i solą. Była to inicjatywa niezwykła, ponieważ do jej przygotowania, oprócz KGW i biblioteki włączyli się także strażacy z OSP w Nowej Wsi, sołtys Nowej Wsi, wielu mieszkańców, a także osoby zaprzyjaźnione spoza naszej miejscowości. Dzięki zgodzie i pomocy Pana Burmistrza Piotra Kozłowskiego, Szopka została pięknie oświetlona. I choć bardzo cieszyła oczy, to nadszedł moment na jej demontaż. Są to więc ostatnie chwile, by osoby, które jeszcze jej nie widziały, mogły to zrobić.

Szopka zostanie zdemontowana w piątek, 29 stycznia 2021 roku.

 

R.G.