Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Burmistrz Gminy Kozienice – Gminny Komisarz Spisowy w Kozienicach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021.

Termin składania ofert: od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

 

 Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego