Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kozienicach zaprasza do wzięcia udziału w rajdzie „WĘDRUJ Z PTTK O/KOZIENICE” MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY dnia 20 lutego 2021 r. (sobota).

Trasa rajdu: Pogorzel – Biała Góra – Baza na Torfach /11km/
Wyjazd autokarem o godz. 8.15, powrót ok. godz. 17.00
Spotkanie uczestników na ul. Kochanowskiego przy Ogrodzie Jordanowskim

Wpisowe:
* 20 zł członkowie PTTK,
* 25 zł posiadacz KKM,
* 30 zł pozostali.
Zgłoszenia i wpisowe do 19.02.2021 r. w Oddziale PTTK Kozienice

Przestrzegamy aktualnego reżimu sanitarnego
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - transport
Konkurs turystyczny z nagrodami o trasie rajdu
Rajd finansowany ze środków Gminy Kozienice