Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kozienicach zaprasza do udziału w etapie powiatowym XXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego "Poznajemy Ojcowiznę". Termin składania prac upływa 5 marca. W tym roku ze względu na sytuację epidemiologiczną prace należy składać tylko w formie elektronicznej.

Prace należy przesyłać na maila: oddział@kozienice.pttk.pl 

W jednym pliku pdf przesyłamy pracę wraz z kartą identyfikacyjną, a w drugim wypełnione, podpisane i zeskanowane oświadczenia uczestników i opiekunów.

W przypadku dużych plików należy je udostępnić poprzez dowolną chmurę.

Szczegóły w KOMUNIKACIE oraz w REGULAMINIE

W zakładce Konkursy/Poznajemy Ojcowiznę można pobrać wzory oświadczeń oraz karty identyfikacyjne. Karty przygotowane są dla odpowiedniej liczby autorów.