Od soboty 27.02. do 31.05.2021 roku w Muzeum Regionalnym w Kozienicach można zwiedzać i oglądać wystawę przygotowaną przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie pn. "Oto dni krwi i chwały - reduta Ordona i rakiety Królestwa Polskiego".