Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ogłasza konkurs na zbiórkę makulatury. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2021roku przy siedzibie

Kozienickiej Gospodarki Komunalnej, w godzinach od godz. 8.00 do godz. 12.00. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez osobę

indywidualną własnym transportem co najmniej 20 kg makulatury. Regulamin konkursu dostępny w linku poniżej:

 

 

REGULAMIN