Jesteśmy biblioteką gminną – finansowaną przez Gminę Kozienice, pełnimy też funkcję biblioteki powiatowej i ten fragment naszej działalności finansuje Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Siedziba biblioteki od 1989 r. mieści się w zabytkowej willi z 1923 r. przy ul. J. Kochanowskiego 22. Posiadamy łącznie 9 placówek, 3 w Kozienicach (w tym utworzoną jesienią 2015 r. nowoczesną filię multimedialną - Mediatekę)  i 6 filii wiejskich w: Brzeźnicy, Stanisławicach, Holendrach Piotrkowskich, Nowej Wsi, Świerżach Górnych i Ryczywole. Obejmujemy nadzorem merytorycznym (jakości pracy) biblioteki samorządowe w: Garbatce Letnisko, Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie, Gniewoszowie, Magnuszewie i Sieciechowie. Razem tworzymy sieć złożoną z 18 placówek, w których pracuje 30 bibliotekarzy.

      Jedną z głównych funkcji bibliotek jest gromadzenie i udostępnianie księgozbioru. Do bibliotek samorządowych w powiecie przybyło w 2019 roku 7265 woluminów i 291 zbiorów specjalnych, o wartości 173120 zł. Wszystkie biblioteki pozyskały środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczając je na zakup nowości (1/3 wszystkich zakupów). Łącznie we wszystkich bibliotekach w ciągu roku wypożyczono 160512 książek i 4511 zbiorów audiowizualnych.
W bibliotekach samorządowych w powiecie w 2019 roku było 9885 użytkowników korzystających z szerokiej oferty usług oferowanych przez biblioteki. Najwięcej osób zarejestrowanych było w Bibliotece w Kozienicach – 6573 osoby i tam w przeliczeniu na 100 mieszkańców był największy wskaźnik, który wynosi 22,42 czytelników na 100 mieszkańców. Wzrósł wskaźnik czytelnictwa w Bibliotece w Magnuszewie z 6,5 / 9 na 100 mieszkańców. Do aktywniejszych czytelników należą także mieszkańcy gmin Garbatka Letnisko i Sieciechów. Biblioteki były odwiedzane 127051 razy w ciągu roku.
Łącznie w placówkach bibliotecznych w powiecie kozienickim zatrudnionych jest 27 bibliotekarzy, z czego 19 posiada wykształcenie wyższe bibliotekarskie. Ze względu na liczbę obsługiwanej populacji najwięcej osób zatrudnionych jest w bibliotece w Kozienicach.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice posiada 82626 woluminów książek, w 2019 roku zarejestrowała 6573 czytelników, którzy odwiedzili bibliotekę 77325 razy i wypożyczyli 105614 egz. zbiorów. Na jednego czytelnika przypadło 16 wypożyczonych zbiorów. Czytelnie Internetowe zarejestrowały 19224 odwiedzin czytelników. Średnio wszystkie nasze placówki odwiedza 322 osoby dziennie, najwięcej w bibliotece, przy ul. J. Kochanowskiego: średnio 100 osób dziennie.  Na miejscu udostępniono 9673 zbiory, w tym czasopism 3222 egz. W 2019 r. Czytelnie Internetowe w mieście zarejestrowały 8717 czytelników, a na wsi 10507. Udzielono 50007 informacji o bibliotece, zbiorach własnych i innych bibliotek.