logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI

Biblioteka w statystyce

Jesteśmy biblioteką gminną – finansowaną przez Gminę Kozienice, pełnimy też funkcję biblioteki powiatowej i ten fragment naszej działalności finansuje Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Siedziba biblioteki od 1989 r. mieści się w zabytkowej willi z 1923 r. przy ul. J. Kochanowskiego 22. Posiadamy łącznie 9 placówek, 3 w Kozienicach (w tym utworzoną jesienią 2015 r. nowoczesną filię multimedialną - Mediatekę)  i 6 filii wiejskich w: Brzeźnicy, Stanisławicach, Holendrach Piotrkowskich, Nowej Wsi, Świerżach Górnych i Ryczywole. Obejmujemy nadzorem merytorycznym (jakości pracy) biblioteki samorządowe w: Garbatce Letnisko, Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie, Gniewoszowie, Magnuszewie i Sieciechowie. Razem tworzymy sieć złożoną z 18 placówek, w których pracuje 30 bibliotekarzy.

           Kozienicka biblioteka posiada 82626 woluminów książek, a wszystkie biblioteki publiczne w powiecie łącznie 159.836.  Książki kupowane są ze środków samorządów i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2018 r. do bibliotek powiatu przybyło łącznie 7764 wol., w tym z zakupu 7443 wol.  o wartości 166734 zł., pozostałe zbiory pochodzą z darów. We wszystkich bibliotekach samorządowych w powiecie w 2018 roku było 12795 użytkowników korzystających z szerokiej oferty usług oferowanych przez biblioteki, w tym zapisanych było 9494 czytelników. Najwięcej osób zarejestrowanych było w Bibliotece w Kozienicach - 6573 osoby i tam w przeliczeniu na 100 mieszkańców był największy wskaźnik, który wynosi 21 czytelników na 100 mieszkańców, a najmniejszy w Bibliotece w Magnuszewie – 6,2. Do aktywniejszych czytelników należą także mieszkańcy gmin Garbatka Letnisko i Sieciechów. Średnio w powiecie kozienickim czytelnikami i użytkownikami bibliotek jest 21% populacji. W 2018 r. 9494 zarejestrowanych w powiecie czytelników wypożyczyło 160351 książek i zbiorów specjalnych. Czytelnicy 7485 razy sięgnęli po gazetę lub czasopismo, odwiedzili biblioteki 139724 razy, tj. średnio 451 osób dziennie (w 18 placówkach). .

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice w 2019 roku zarejestrowała 6573 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 77325 razy i wypożyczyli 105614 egz. zbiorów. Na jednego czytelnika przypadło 16 wypożyczonych zbiorów. Czytelnie Internetowe zarejestrowały 19224 odwiedzin czytelników. Średnio wszystkie nasze placówki odwiedza 322 osoby dziennie, najwięcej w bibliotece, przy ul. J. Kochanowskiego: średnio 100 osób dziennie.  Na miejscu udostępniono 9673 zbiory, w tym czasopism 3222 egz. W 2019 r. Czytelnie Internetowe w mieście zarejestrowały 8717 czytelników, a na wsi 10507. Udzielono 50007 informacji o bibliotece, zbiorach własnych i innych bibliotek.