logo


Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 

im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 
BIBLIOTEKA POWIATOWA dla POWIATU KOZIENICKIEGO

 

mod_koha


SZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI

Biblioteka w statystyce

Jesteśmy biblioteką gminną – finansowaną przez Gminę Kozienice, pełnimy też funkcję biblioteki powiatowej i ten fragment naszej działalności finansuje Starostwo Powiatowe w Kozienicach. Siedziba biblioteki od 1989 r. mieści się w zabytkowej willi z 1923 r. przy ul. J. Kochanowskiego 22. Posiadamy łącznie 9 placówek, 3 w Kozienicach (w tym utworzoną jesienią 2015 r. nowoczesną filię multimedialną - Mediatekę)  i 6 filii wiejskich w: Brzeźnicy, Stanisławicach, Holendrach Piotrkowskich, Nowej Wsi, Świerżach Górnych i Ryczywole. Obejmujemy nadzorem merytorycznym (jakości pracy) biblioteki samorządowe w: Garbatce Letnisko, Grabowie nad Pilicą, Głowaczowie, Gniewoszowie, Magnuszewie i Sieciechowie. Razem tworzymy sieć złożoną z 18 placówek, w których pracuje 30 bibliotekarzy.

           Kozienicka biblioteka posiada 84.633 woluminy, a wszystkie biblioteki publiczne w powiecie łącznie 159.836.  Książki kupowane są ze środków samorządów i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2016 r. do bibliotek powiatu przybyło łącznie 7.948 wol., w tym z zakupu 7744 wol.  o wartości 158.561 zł., pozostałe zbiory pochodzą z darów. We wszystkich bibliotekach samorządowych w powiecie w 2016 roku było 14056 użytkowników korzystających z szerokiej oferty usług oferowanych przez biblioteki, w tym zapisanych było 9940 czytelników. Najwięcej osób zarejestrowanych było w Bibliotece w Kozienicach - 6753 osoby, i tam w przeliczeniu na 100 mieszkańców był największy wskaźnik, który wynosi 22,28 czytelników na 100 mieszkańców, a najmniejszy w Bibliotece w Magnuszewie – 6,2. Do aktywniejszych czytelników należą także mieszkańcy gmin Garbatka Letnisko i Sieciechów. Średnio w powiecie kozienickim czytelnikami i użytkownikami bibliotek jest 15,2% populacji. W 2016 r. 9940 zarejestrowanych w powiecie czytelników wypożyczyło 162.449 książek i zbiorów specjalnych. Czytelnicy 7485 razy sięgnęli po gazetę lub czasopismo, odwiedzili biblioteki 92.802 razy, tj. średnio 360 osób dziennie (w 18 placówkach). .

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice w 2016 roku zarejestrowała 6.753 czytelników, którzy odwiedzili Bibliotekę 67.413  razy i wypożyczyli 116.477 egz. zbiorów. Na jednego czytelnika przypadło 17 wypożyczonych zbiorów. Czytelnie Internetowe zarejestrowały 22.536 odwiedzin czytelników. Średnio wszystkie nasze placówki odwiedza 340 osób dziennie, najwięcej w bibliotece, przy ul. J. Kochanowskiego: średnio 116 osób dziennie.  Na miejscu udostępniono 11.617 zbiorów, w tym czasopism 4.264 egz. W 2016 r. Czytelnie Internetowe w mieście zarejestrowały 12.497 czytelników a na wsi 10.039 Udzielono 20.759 informacji o bibliotece, zbiorach własnych i innych bibliotek.