Szlaki turystyczne w Garbatce-Letnisko wiodą głównie przez teren Kozienickiego Parku Krajobrazowego. Wyznaczono tu szlaki piesze: niebieski, zielony, żółty, dwa czarne oraz trasy rowerowe – żółtą i czerwoną tzw. czarnoleską, biegnącą do Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie (gm. Policzna, powiat zwoleński).

Dwa szlaki poprowadzone są tak, aby uwypuklały niezrównane walory krajobrazowo-przyrodnicze rezerwatu „Krępiec”, którego utworzono w celu ochrony starych drzewostanów: 200-300-letnich dębów, 100-letnich klonów i 160-letnich sosen.

Ze szlaków można zejść w dolinki rzek Krępiec i Krypianki (Brzeźniczki). Tu dużo satysfakcji daje „polowanie” z aparatem fotograficznym. To oferta skierowana do turystów, którzy pragną lepiej poznać przyrodę, żyjące unikatowe gatunki zwierząt i unikatowe rośliny.

Można tu spotkać paprotkę zwyczajną, bluszcz pospolity, brunatnice. W rezerwacie utworzono także ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą. Ma ona ok. 3 km i podzielona jest na 7 przystanków. Ścieżka prowadzi wzdłuż wąwozu, do źródełka rzeki Krępiec, którego woda posiada dużą zawartość cennych minerałów. Potem wchodzi się na nasyp dawnej kolei leśnej wąskotorowej. Po minięciu leśniczówki można podziwiać piękne rozłożyste dęby. Przed szóstym przystankiem ukształtowanie terenu zmienia się i zaczyna się teren wydmowy, w przeważającej części jest las iglasty. Ze szczytu jednej z wydm podziwiać można położony nad zbiornikiem wodnym ośrodek wypoczynkowy.

Szlak niebieski z rezerwatu prowadzi do miejscowości Molendy, które w czasie II wojny światowej były częstym postojem oddziałów partyzanckich. 7 kwietnia 1944 r. oddziały BCH i AK pod dowództwem Zbigniewa Otwinowskiego - "Gryfa", otoczone we wsi przez przeważające siły niemieckie, stoczyły zaciętą bitwę, wyrywając się z okrążenia.

Większość szlaków krzyżuje się w Garbatce-Letnisko.

W północnej jej części podziwiać można drewniane domy jeszcze z okresu międzywojennego, a ich cechą charakterystyczną są pięknie wykonane ganki, werandy i tarasy.

Pozostałe trasy piesze i rowerowe wiodą do innych atrakcyjnych miejsc gminy. Dwa szlaki czarne mają na celu zapoznać turystów z miejscami historycznymi. W Żytkowicach Pomnik Mauzoleum przypomni o Legionach Polskich Józefa Piłsudskiego, które brały udział w bitwie z Rosjanami w 1914 r. Cmentarze w Bąkowcu nie pozwolą zapomnieć, że wieś była miejscem walk o twierdzę w Dęblinie w czasie I wojny światowej. W Bąkowcu znajdują się także rozległe stawy rybne założone jeszcze w okresie międzywojennym. Jest to miejsce bytowania licznych gatunków ptaków (także chronionych) m.in. remiza, czapli białej, zimorodka czy bąka.

 

Dodatkowe informacje odnośnie tras turystycznych w poniższym linku:

http://www.garbatkaletnisko.pl/informacje,turystyka,7,1.html