Kozienice są dogodną bazą wypadową, z której wyruszyć można do wielu atrakcyjnych miejsc ziemi kozienickiej.

W Kozienicach swój początek ma wiele szlaków rowerowych i pieszych, które rozgałęziają się w kierunku północnym do Wisły, a na południu łączą się z ciekawymi krajobrazowo i historycznie szlakami w Puszczy Kozienickiej. Szlaki ułatwiają wędrówkę tym wszystkim, którzy kochają przyrodę i przygodę oraz stawiają na aktywny wypoczynek w ciszy, z dala od cywilizacyjnego pośpiechu.
Czarny szlak rowerowy zaczynający się w Kozienicach łączy się w miejscowości Przewóz ze szlakiem niebieskim i biegnie dalej do szlaku zielonego. Oba szlaki przechodzą przez zalewowy taras łąkowy, chroniony wałami przeciwpowodziowymi.

Dolina Środkowej Wisły jest obszarem specjalnej ochrony ptaków sieci NATURA 2000.

Planuje się utworzenie parku krajobrazowego Doliny Środkowej Wisły ze względu na konieczność ochrony nadzwyczajnych walorów krajobrazowych tej wielkiej rzeki o naturalnym charakterze. Jest to już ostatnia z dużych rzek europejskich, która nie została jeszcze uregulowana i ma wciąż wiele naturalnego piękna, a wycieczka nad rzekę z lornetką w ręku w celu obserwacji ptaków, należy do najpiękniejszych jakie można odbyć na ziemi kozienickiej. Szczególnie od lipca do września można obserwować przeloty bardzo rzadkich wodnobłotnych ptaków. W okresie lęgowym spotkać można m.in.: siweczkę obrożną i rzeczną, rybitwę rzeczną i białoczelną. W trzcinach i łowiskach słychać brzęczkę i strumieniówkę.
Po stronie południowej i zachodniej miasta rozpościerają się już granice Kozienickiego Parku Krajobrazowego, który również zaliczony został do systemu europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 jako obszar o wysokich wartościach przyrodniczych z rzadkimi gatunkami zwierząt i roślin. Niebieski szlak pieszy i czarny rowerowy wychodzące z Kozienic docierają już do terenów, na których zachowało się wiele krajobrazów naturalno-harmonijnych: stare drzewostany – pomniki przyrody, zabagnienia, urokliwe doliny rzek.
Przez gminę Kozienice i miasto przepływa największa i najpiękniejsza rzeka Puszczy Kozienickiej – Zagożdżonka, która ma swe źródło na płd. Od Pionek i płynie poprzez Pionki, Kociołki i Kozienice, a na długości wpada do Wisły w Świerżach Górnych. Przyjmuje ona po drodze kilka małych potoczków, łącząc się poniżej Kozienic z dawnym korytem Wisły, zwanym Łachą.
Szlaki turystyczne prowadzą do tych najcenniejszych zakątków lasów Puszczy Kozienickiej, w której utworzono leśne rezerwaty przyrody w celu ochrony najpiękniejszych siedlisk przyrodniczych. Rezerwaty chronią dobrze zachowane drzewostany puszczańskie, charakteryzujące się bogatym i dużym stopniem naturalności.

Czerwony szlak pieszy biegnie z gminy Głowaczów i częściowo przez gminę Kozienice. Prowadzi on do najstarszego w gminie Kozienice rezerwatu. „Zagożdżon” utworzonego w 1962 r. Rezerwat zlokalizowany jest ok. od szosy Radom-Kozienice. Chronione są w nim zbiorowiska leśne, typowe dla Puszczy Kozienickiej, tj. bory jodłowe, grądy i bór mieszany wilgotny. Drzewostany są różnogatunkowe i różnowiekowe (80-160 lat). Rośnie w nim najwspanialszy okaz dęba szypułkowego w wieku ok. 350 lat o pierśnicy i wys. nazwany „Zygmunt August”(dziś pomnik przyrody).
Przy rezerwacie „Zagożdżon” znajduje się węzeł szlaków turystycznych. Krzyżują się tu szlaki piesze: żółty, czerwony, czarny, a także szlaki rowerowe: czerwony, zielony i niebieski. Ten ostatni poprowadzony jest przez tzw. Królewski Gościniec.
Jest to jedna z najpiękniejszych tras Puszczy Kozienickiej. Ta droga podróżował Jagiełło ze swym orszakiem podczas podróży na Litwę. Częściowo wzdłuż Królewskiego Gościńca biegnie także nasyp po nieistniejącej już dawnej kolei leśnej.
Najmłodszym rezerwatem jest „Guść”. Utworzony został w 2002 r dla zachowania krajobrazów borów świeżych na lokalnych wydmach i borów mieszanych wilgotnych.
Do tego rezerwatu dotrzeć można różnymi, licznymi szlakami rowerowymi, które prowadzą z Kozienic. Niedługo po opuszczeniu tego rezerwatu dojeżdża się do węzła szlaków. Przebiegaja tędy zielony i niebieski szlak rowerowy oraz niebieski szlak pieszy.
Ostatnim trzecim rezerwatem częściowo występującym na terenie gminy Kozienice jest rezerwat krajobrazowy „Krępiec”.
Można do niego dotrzeć z Kozienic żółtym szlakiem rowerowym przez Śmietanki, Rudę i Molendy.

Celem utworzenia tego rezerwatu jest zachowanie w stanie możliwie najmniej zmienionym fragmentu puszczy z 200-300-letnimi dębami, 100-letnimi klonami i 160-letnimi sosnami. Ciekawa jest także roślinność na skarpach potoków Brzeźniczka i Krępiec.

Trasy kajakowe

Odkrywając uroki ziemi kozienickiej, jeżdżąc trasami rowerowymi trudno nie zwrócić uwagi na urokliwie płynącą rzekę Radomkę, która biegnie na granicy gmin Kozienice, Magnuszew i Głowaczów. Stanowi też naturalną granicę pomiędzy lasami Puszczy Kozienickiej i Puszczy Stromeckiej.
Radomka to propozycja dla tych, którzy chcą „na chwilę” odpocząć od cywilizacyjnego pośpiechu i przeżyć prawdziwą przygodę z wiosłem w ręku.
Radomka to rzeka nizinna, silnie meandrująca, o słabym nurcie, płytka, pięknie wkomponowana w krajobraz lasów i terenów rolniczych, która płynie w szerokiej pradolinie będącej pozostałością po lądolodzie.
Start rozpocząć możemy w miejscowości Brzóza (gm. Głowaczów) za mostem a skończyć na łąkach w Ryczywole (gm. Kozienice) bądź można dopłynąć do samego ujścia rzeki do Wisły w miejscowości Kłoda. Radomka doskonale nadaje się do organizowania jednodniowych spływów kajakowych.
Szlak jest łatwy i bezpieczny. Należy również do niezbyt uciążliwych, ale wymaga od płynących doświadczenia i uważnego obserwowania wody.
W czasie spływu Radomką nie sposób się nudzić. Miejscami przepłynąć trzeba pod drewnianym mostkiem, ominąć przeszkody w postaci zwalonych do wody drzew bądź wystających z dna pni, a liczne trawiaste wysepki wymagają podejmowania decyzji, którą stroną najlepiej opłynąć.
Spływ rzeką czy wędrówka wzdłuż jej brzegów dostarcza możliwości podziwiania dużej różnorodności siedlisk przyrodniczych, w których zachowało się wiele naturalnych krajobrazów i bogactwo fauny i flory.
Płynąc kajakiem w ciszy, zaobserwować można świat zwierząt. Wśród przybrzeżnej roślinności mienią się w słońcu ważki, na wystających rzecznych kamieniach i piaszczystych mieliznach być może będziemy mogli napotkać bawiące się wydry, pliszki siwe i żółte, zimorodki. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy piżmaki, krzyżówki, nurogęsi czy piskliwce, a w ujściowym odcinku rzeki szybujące nad głowami bieliki.
Przepływając szlak napotkamy liczne dowody żerowania bobrów. Próba wyjścia na pokryty dużymi zaroślami brzeg może zakończyć się wypłoszeniem tego zwierzęcia z siedliska.
Ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze rzeka Radomka w obrębie Puszczy Kozienickiej objęta jest zasięgiem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Wypożyczalnie kajaków:

„STER” - Witold Batte
ul. Mostowa 30
05-660 Warka
tel. (48) 667 22 81
tel. kom. 601 418 860
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www. stero.pl


Więcej informacji w poniższym linku:

http://www.kozienice.pl/strona-251-turystyka_i_rekreacja.html

https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.radom.pl/data/other/okolice_radomia-_puszcza_kozienicka.pdf&ved=2ahUKEwj04Pjb3dbhAhUHlIsKHVT-BQkQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw3o0hwwXrbd707iaDNC6i-X