Garbatka Letnisko

1. Kościół Nawiedzenia NMP był po I wojnie światowej kaplicą z przerobionego spichlerza wojskowego. W 1926 r. odbudowano prezbiterium, potem kruchtę i kaplicę rozbudowano. Po II wojnie światowej stanęła świątynia murowana. Można w niej zobaczyć barokowy relikwiarz i ornat z XVIII w.


2. Cmentarz:

- pomnik Katyński upamiętniający zamordowanych mieszkańców Garbatki w łagrach sowieckich

- pomnik upamiętniający pacyfikację Garbatki w dniu 2.07. 1942 r.

- mogiła zbiorowa poległych we wrześniu 1939 r.

- mogiła zbiorowa zamordowanych z rąk okupanta mieszkańców wsi Molendy i żołnierzy AK w 1943 r.

- mogiła 2 nieznanych oficerów poległych w kampanii wrześniowej 1939 r.

- grób ks. kan. Józefa Kuropieski


3. Pomniki i miejsca zabytkowe

- kamień znajdujący się przy przejeździe kolejowym przy ul. Skrzyńskich z wyrytymi datami oznaczającymi wkroczenie I Kadrowej Józefa Piłsudskiego w granice zaboru rosyjskiego. Kamień postawili żołnierze Marszałka i mieszkańcy Garbatki w 25 rocznicę tego zdarzenia

- pomnik upamiętniający pacyfikację Garbatki oraz poległych w walce z okupantem, znajduje się obok dawnej destylarni

- pomnik przy stacji PKP upamiętniający walkę o niepodległość

- tablica pamiątkowa wmurowana w elewację budynku stacji PKP ku czci żołnierzy GL

- tablica pamiątkowa przy Szkole Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Kozienickiej

- pomnik upamiętniający miejsce pierwszego pochówku zastrzelonego przez Niemców w dniu 12.07.1942 r. kpt. Romana Bielawskiego Komendanta ZWZ „Krzaki” na terenie powiatu kozienickiego

- studnia na terenie nadleśnictwa powstała na początku XX w., prawdopodobnie ok. 1912 r.

Bąkowiec

1. Cmentarz poległych żołnierzy z okresu I wojny światowej, miejsce spoczynku żołnierzy armii rosyjskiej, austro-węgierskiej i niemieckiej (wśród nich byli Polacy), związany z bitwą dęblińską w październiku 1914 r. oraz walkami 1915 r., położony na wzgórzu w rozwidleniu dróg z Kozienic do Puław i stacji PKP Bąkowiec

2. Cmentarz choleryczny w Bąkowcu z okresu panowania epidemii cholery w 1873 r. w parafii Sieciechów

Brzustów

1. Kamień upamiętniający zamordowanie i wrzucenie do płonącego domu Benedykta Drożdża, żołnierza oddziału „Orła” zgrupowania Zagończyka w dniu 14.04.1946 r.

2. Tablica, krzyż, mogiłaupamiętniająca miejsce pierwotnego pochówku Legionistów poległych w bitwie pod Anielinem i Laskami

 

Molendy

1. Mały cmentarz żołnierzypoległych na początku I wojny światowej, miejsce spoczynku żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej, niemieckiej (wśród nich byli Polacy) położony na skraju wsi Molendy

2. Cmentarz żołnierzy z okresu I wojny światowej miejsce spoczynku żołnierzy armii austro-węgierskiej, rosyjskiej, niemieckiej. Cmentarz ogrodzony kamiennym murem, w latach 90-tych XX w. zrekonstruowany

3. Pomnik upamiętniający bitwę partyzancką oddziałów AK w 1944 r. (teren Puszczy Kozienickiej, na skraju wsi Molendy)

4. Krzyż upamiętniający wydarzenia Powstania Styczniowego (znajduje się na skraju Puszczy Kozienickiej, w pobliżu wsi Molendy)

 

Żytkowice

1. Pomnik Mauzoleum Legionistów poległych w bitwie pod Laskami i Anielinem w dniach 22-26 października 1914 r., w której brał udział 1. pułk piechoty Legionów Polskich sformowany przez Józefa Piłsudskiego wchodzący w skład 46 Austriackiej Dywizji Obrony Krajowej, walczący przeciwko wojskom rosyjskim (znajduje się przy torach PKP). 
Zwłoki poleglych legionistow ekshumowano do jednej mogiły. na mogile wybudowano pomnik, który odsłonięto 19 listopada 1933 r.  pomimo wojennej zawieruchy i lat powojennych pomnik zachował się w calej okazałości.

 

Dodatkowe informacje na temat zabytków Gminy Garbatka Letnisko w poniższym linku:

http://www.garbatkaletnisko.pl/informacje,zabytki_,9,1.html