logo FE Infrastruktura i Srodowisko UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie (w ramach wkładu własnego).

Bibliografia jest wynikiem współpracy bibliotek, które przed reformą administracyjną pełniły funkcję bibliotek wojewódzkich i tworzyły bibliografie regionalne obejmujące materiały dotyczące terenu tychże województw.
Są to m. in.:
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu
  • Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie
  • Miejska Biblioteka Publiczna im. Wiktora Gomulickiego w Ostrołęce
  • Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach
oraz od 2006 r.
  • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie.
Bibliografia województwa mazowieckiego rejestruje piśmiennictwo z terenów byłych województw: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, radomskiego i siedleckiego oraz powiatu pruszkowskiego.
Zakres tematyczny jest wszechstronny – uwzględnia materiały ze wszystkich dziedzin wiedzy dotyczących województwa mazowieckiego. Bibliografowie opracowują książki i ich fragmenty, dokumenty elektroniczne, mapy, pocztówki, dokumenty życia społecznego oraz artykuły publikowane w prasie ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej. Charakterystyka rzeczowa dokumentów tworzona jest zgodnie z zasadami Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej z niewielkimi odstępstwami. Selekcja stosowana przy doborze publikacji eliminuje powtarzalne i nieistotne z punku widzenia całej bibliografii treści. Bibliografia obejmuje lata od 1999 r. czyli od momentu powstania województwa mazowieckiego. Jest uzupełniana na bieżąco.

BW

 

logo legimi

Empik Go White CMYK

 

ibuk libra logotyp

 

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl