Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 


ekrany rno 23

Nasza Biblioteka ponownie dołącza do akcji Warszawskiego Miesiąca Różnorodności 🙂 Z tej okazji w Czytelni Podręcznej im. Faustyna Czerwijowskiego pojawiła się wyjątkowa Półka Różnorodności, na której prezentujemy literaturę otwierającą na nowe perspektywy i pełną głosów wartych usłyszenia. Dowiedz się więcej o różnorodności społecznej, przekonaj się, jak istotne są równe traktowanie i prawa człowieka. Serdecznie zachęcamy do lektury i zapraszamy również do zajrzenia na wirtualną Półkę Różnorodności na www.koszykowa.pl!

Wirtualna półka Różnorodności:
 
 

Od narodowości do mniejszości narodowych w Polsce / Zbigniew Kurcz.

Wielokulturowość polskich miast : teoria, praktyka, polityka / pod redakcją Kamilli Dolińskiej i Julity Makaro.

The cultures of diversity / edited by Oxana Kozlova and Żaneta Stasieniuk.

Relationalism and transcivilizational communication / Zoja Morochojewa ; literary editing by Nadezda Aydaeva.

Różnorodność i kultura włączająca krok po kroku : przewodnik praktyczny dla organizacji / Karolina Długosz, Maciej Herman et al.

Różnorodność zasobów ludzkich w organizacji : istota, dylematy, wyzwania
/ Anna Rakowska.

Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski.

Zarządzanie zasobami ludzkimi wrażliwe na różnorodność / Ewa Mazur-Wierzbicka, Anna Wieczorek-Szymańska, Wojciech Leoński.

Od monady do hybrydy : przemiany kultury/ Urszula Kusio.

Prawa człowieka jako dekonstrukcja symboliki prawno-politycznej społeczeństwa ponowoczesnego / Arkadiusz Barut.

Edukacja międzykulturowa w perspektywie paradygmatu współistnienia kultur
/ Jerzy Nikitorowicz.

Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / redakcja naukowa Łukasz Haromszeki.

Komunikacja międzykulturowa albo lepiej nie wychodź z domu / Danuta Glondys, Małgorzata Bednarczyk.

Język - kultura - komunikacja - biznes w świecie wielokulturowym / Grzegorz Adam Ziętala.

Wszystko o różnorodności / Felicity Brooks.

Mniejszości etniczne i ich pogranicza : szkice tożsamościowe / pod redakcją Adeli Kożyczkowskiej, Marii Szczepskiej-Pustkowskiej.

Otwierając się na różnorodność : dobre praktyki w zatrudnianiu osób LGBT w Polsce / [autor: Andrzej Citak, Antoni Rokicki].

Adaptacja ekspatriantów X i Y : wymiar indywidualny, organizacyjny i kontekstowy / Gabriela Strzelec.

Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo : osiągnięcia i wyzwania/ redaktorzy Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski.

Inność/różnorodność w języku i kulturze / pod red. Ewy Bogdanowskiej-Jakubowskiej.

Uczestnictwo w organizacji w perspektywie różnorodności wiekowej / Iwona Mendryk.

Grupy etniczne w wielokulturowym świecie / Jerzy Nikitorowicz.

Prawa człowieka fundamentem Europy wartości/ red. nauk. Cezary T. Szyjko.

Europejskie i polskie doświadczenia z etnicznością i migracjami w XXI wieku / redakcja naukowa Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak.

Prawo antydyskryminacyjne/ redaktor prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz.

Równe traktowanie w szkole wielokulturowej - potrzeby, działania i przykłady rozwiązań instytucjonalnych / pod redakcją Katarzyny Kubin, dr Ewy Pogorzały.

Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną: dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE : komentarz / Justyna Maliszewska-Nienartowicz.

Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne : obowiązki pracodawcy/ Jolanta Adamska, Jerzy Bieluk et al.

Urojenia płciowe/ Cordelia Fine.

Wokół Konwencji Europejskiej : komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Marek Antoni Nowicki.

Organizacja inteligentna generacyjnie / Joanna M. Moczydłowska.

Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium.

Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości / Tadeusz Paleczny.

Europa swoich, Europa obcych : stereotypy, zderzenia kultur i dyskursy tożsamościowe / pod redakcją Magdaleny Żakowskiej, Agaty Dąbrowskiej i Jakuba Parnesa.

(nie)Widzialne granice : o tym co dzieli i co łączy w wielokulturowości / pod redakcją Katarzyny Kubin.

Człowiek w wymiarze społeczno-humanistycznym: wielokulturowość, niepełnosprawność, wykluczenie / pod redakcją Edyty Sadowskiej, Mateusza Dąsala.

Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa / redakcja naukowa Andrzej J. Szwarc.

Obcy u naszych drzwi / Zygmunt Bauman.

Polityczne i społeczne aspekty wielokulturowości : migracje i mniejszości / pod redakcją Anity Adamczyk, Andrzeja Saksona, Cezarego Trosiaka.

Przyszłość wielokulturowości w Polsce? : nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii / pod red. nauk. Doroty Angutek.

O różnorodności kulturowej w monokulturowej Polsce / red. nauk. Piotr Żuk i Paweł Żuk.

Wielokulturowość, religia, tolerancja : stan obecny i wyzwania na przyszłość : praca zbiorowa / pod red. Karola Jasińskiego, Romana Kordonskyy'ego.

Imigranci a komunikacja międzykulturowa w sferze usług publicznych w Polsce / María Paula Malinowski Rubio.

Mniejszości etniczne : dylematy i konteksty tożsamościowe : polityka wielokulturowości / red. Adela Kożyczkowska, Kazimierz Kossak-Główczewski.

Różne oblicza dyskryminacji w zatrudnieniu / redakcja naukowa Joseph Roger Carby-Hall, Zbigniew Góral, Aneta Tyc.

Polityka równości : polskie realia / Iwetta Andruszkiewicz.
Szukaj na stronie