Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Czytelnie i usługi

Dostęp do Internetu

Dostęp do Internetu
  • tel.:
    22 537 41 73
  • e-mail:
    informatorium@koszykowa.pl

Dostęp do Internetu na komputerach stacjonarnych

Na terenie Biblioteki można korzystać z 22 stanowisk komputerowych, które znajdują się w Czytelni im. F. Czerwijowskiego, Czytelni im. Stanisławów Kierbedziów, Czytelni im. W. Bartoszewskiego, Czytelni Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii i Pokoju Pracy Grupowej.  

  • Na komputerach stacjonarnych oferujemy możliwość: bezpłatnego korzystania z Internetu, dostępu do baz danych, pracy z programami pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), korzystania z własnych nośników elektronicznych i wykonywania płatnych wydruków.
  • Do korzystania z komputerów stacjonarnych i Internetu na terenie Biblioteki upoważnieni są użytkownicy posiadający ważną Kartę Czytelnika Biblioteki. Aby uzyskać login i hasło dostępu do Internetu należy zgłosić się do Recepcji. Prosimy o zapoznanie się z Instrukcją oraz Regulaminem korzystania z dostępu do Internetu.

 

Wszystkie komputery z dostępem do Internetu są monitorowane przez uprawnionego administratora systemu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, administrator ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji internetowej.

Dostęp do Internetu przez sieć bezprzewodową

W całej Bibliotece dostępna jest sieć bezprzewodowa (Wi-Fi). Aby z niej skorzystać, należy wybrać sieć "hotspot.koszykowa.pl", a następnie otworzyć w przeglądarce internetowej dowolną stronę WWW oraz podać login i hasło uzyskane w Recepcji.

Sieć automatycznie będzie zapisywała informacje o nazwie użytkownika, czasie trwania sesji oraz adresie sprzętowym urządzenia, należącym do użytkownika.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

Szukaj na stronie