Muzeum Książki Dziecięcej ma w zbiorach wiele książek, które ze względu na swą wagę dla badaczy i historyków literatury dla dzieci i młodzieży nazwać można skarbami. Niewątpliwie należy do nich zaliczyć polskie XIX-wieczne wydania literatury zagranicznej. Jednym z wielu przykładów jest tłumaczenie powieści fantastyczno-satyrycznej Jonathana Swifta Podróże do wielu odległych narodów świata przez Lemuela Gulliwera, początkowo lekarza okrętowego, a następnie kapitana licznych okrętów, wydanej w 1726 roku. Pierwsze tłumaczenie i wydanie polskie pochodziło z 1784 roku. Muzeum posiada w swoich zbiorach tłumaczenie polskie z pierwszej połowy XIX w., wydane w Lipsku nakładem J. Baumgaertnera, wykonane przez J.N. Bobrowicza. Tom zatytułowany Podróże Gulliwera w nieznajome kraje opatrzony jest wstępem dotyczącym Swifta autorstwa Waltera Scotta oraz 450 drzeworytami J.J. Grandville’a. Wydanie jest cenne ze względu na to, że mamy tu do czynienia z dawnym tłumaczeniem, które zostało zastąpione nową wersją w 1979 roku.

Dla historyków literatury dziecięcej i młodzieżowej tekst znany powszechnie jako Podróże Gulliwera jest przykładem tego, jak młodzi czytelnicy „przywłaszczyli sobie” coś, co nie było pisane z myślą o nich. Swift – pamflecista – dał w swym tekście wyraz bardzo ofensywnej publicystyce i pasji demaskatorskiej. W powieści tej połączyły się ponadto wpływy literatury podróżniczej (D. Defoe), satyrycznej (F. Rebelais), fantastycznej (Lukian, Cyrano de Bergerac) i filozoficznej (Platon). Wszystko to dało w efekcie niezmiernie wciągającą fabułę przygodową.

Nie tylko motyw podróżniczy okazał się tak kuszący dla młodych czytelników, ale przede wszystkim liczne oryginalne koncepty polegające na pokazaniu świata na opak, gdzie skala (duży – mały) oraz tradycyjny społeczny porządek zostają odwrócone (kraina mówiących mądrych koni, które władają ludźmi).

Książkę można oglądać w czytelni Muzeum Książki Dziecięcej