Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Drzeworyt z panoramą Warszawy ukazał się po raz pierwzy ukazał się w świątecznym (548) numerze tygodnika „Kłosy”. Arkusz o wymiarach 280,5x30 cm., sporządzony w drzeworytni czasopisma, według rysunku Adolfa Kozarskiego, składa się z sześciu części, wyciętych na oddzielnych blokach i odbitych na arkuszach papieru, sklejonych następnie w jedną całość. Wzdłuż ryciny, u góry i u dołu, biegnie napis: PANORAMA WARSZAWY ZE SZCZYTU WIEŻY ZAMKOWEJ. Podstawą wykonania rysunku, było 10 zdjęć warszawskiego fotografa Konrada Brandla, wykonanych w sierpniu 1873 r. z najwyższej kondygnacji rusztowania remontowanej wieży Zamku Królewskiego.

W zbiorach Działu Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy zachowały się odbitki siedmiu fotografii, które posłużyły do wykonania rysunku i drzeworytu Panoramy Warszawy.

Szukaj na stronie