Przedstawiamy dwa dzieła z kolekcji Skarbów na Koszykowej.

2016 04 29 14 46 38 IMG 1717The United States Catalogues (Books in print January 1, 1912) to pierwsze z nich. Został on wydany w Minneapolis i w Nowym Jorku w 1912 roku. Wydawcą publikacji jest Marion E. Potter. Prezentowany tom jest trzecim wydaniem katalogu, liczy aż 2837 stron.

Jest to wydawnictwo bibliograficzne, dotyczące dużego fragmentu amerykańskiego dorobku wydawniczego. Zawiera szczegółowe informacje o wydanych dziełach. Opisy bibliograficzne uszeregowane są według nazwisk autorów, haseł przedmiotowych i tytułów. Zawierają one także dane o oprawie, cenie, dacie wydania i wydawcy danej pozycji.

Katalog uwzględnia opisy pozycji wydanych przez ponad 3 tysiące wydawców, których dane podaje umieszczona na końcu katalogu książka telefoniczno-adresowa.

Udostępnione są także informacje o publikacjach wyczerpanych, które były objęte rocznymi spisami od roku 1906. Nie dotyczy to publikacji z roku 1902 i z Suplementu, który ukazał się w roku 1905. Dotarcie do informacji na ich temat było trudne. Wydawcy nie rozpowszechniali danych dotyczących niedostępnych tytułów. Niezależnie od tego konieczne byłoby przejrzenie ogromnej liczby katalogów.

Najbardziej szczegółowe informacje dotyczące wydawców pochodzą z publikowanych przez nich katalogów. Uwzględniane są też dane z Book Review Digest i z opisów książek od roku 1897. Dane na temat dzieł wcześniejszych zaczerpnięte są z Annual American Catalogs.

Do opisów dodawane były także numery kart z Katalogu Biblioteki Kongresu. Wymagało to pracy zakrojonej na szeroką skalę, do której włączył się duży zespół fachowców.

Druga publikacja jest również bardzo obszerna – ma 2298 stron. Zatytułowana jest The United States catalogue suplement. Books published, 1912-1917. Ukazała się w Nowym Joku, w 1918 roku. Do Marion E. Potter, która była wydawcą tomu omówionego wyżej, dołączyły Emma L. Teich i Louise Teich.

Opisy książek zawarte w suplemencie także podają nazwiska autorów, tytuły, hasła przedmiotowe, szczegóły dotyczące oprawy, ceny, daty wydania dzieła i jego wydawcy. Dołączone są dane z Katalogu Biblioteki Kongresu.

W opisach podanych w suplemencie zastosowano ujednoliconą pisownię.

Obie publikacje dostępne są w Informatorium.