2015 03 27 09 45 47 IMG 0902Jedną z perełek zbiorów Działu Sztuki jest stuttgarcka edycja „Fausta” Johanna Wolfganga Goethego z połowy dziewiętnastego wieku. Potężnych rozmiarów wolumen w twardej oprawie zawiera obie części wielkiej tragedii o losach uczonego, który zaprzedał duszę diabłu, żeby poznać sens życia. Pierwszą część dzieła opublikował Goethe w roku 1808. Część drugą ukończył na krótko przed śmiercią, która zakończyła jego 83-letnie życie w roku 1832. Cały, dwuczęściowy „Faust”, ukazał się drukiem w 1833 roku.

Wydanie ze Stuttgartu (Cottasche Verlag) zawiera dwie daty. Część pierwsza Tragedii zaopatrzona została w rok wydania 1854, natomiast „Zweiter Teil” czyli część druga nosi datę 1858. Całość została wydrukowana czcionką gotycką. Obszerny tom zawiera liczne czarno-białe ilustracje w formie rycin autorstwa Engelberta Seibertza (1813-1905), niemieckiego artysty specjalizującego się w malarstwie portretowym. Szkice i ilustracje do „Fausta” sporządził na przełomie lat trzydziestych i czterdziestych w swoim rodzinnym mieście Brilon (Nadrenia Północna - Westfalia). Edycja stuttgarcka z jego ilustracjami została jeszcze dwukrotnie wznowiona w dziewiętnastym wieku.

Dzieło trafiło do zbiorów Biblioteki jako dar od nieznanej z imienia pani Natansonowej na początku roku 1940, kiedy okupant nie zamknął jeszcze naszej placówki dla polskich czytelników, co ostatecznie nastąpiło jesienią roku 1942. Stuttgarcki „Faust” przetrwał wojnę. Wraz z innymi starodrukami został ewakuowany po Powstaniu Warszawskim i powrócił na Koszykową już w 1946 roku.

Z pozycji można skorzystać w Czytelni Sztuki, Rzemiosł Artystycznych i Kartografii, zgodnie z regulaminem udostępniania Cimeliów