Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 logotypy inspirująca

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego "Inspirująca Biblioteka Roku" – edycja 2019 r.

 

Organizatorzy: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

Czwarta edycja Konkursu, organizowanego w ramach "Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020" pole strategiczne B "Uczestnictwo – włączenie – spójność", adresowana jest do bibliotek gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie biblioteki, która w okresie od 1 stycznia do 31 października 2019 r. zorganizowała bądź zorganizuje najciekawsze wydarzenie kulturalne, we współpracy z przynajmniej jednym partnerem samorządowym i jednym partnerem z organizacji pozarządowych.

W Bibliotece na Koszykowej organizacją Konkursu zajmuje się Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek.

Przy ocenie Wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria merytoryczne:
- zgodność ze Strategią Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015 – 2020;
- promocja książki i czytelnictwa;
- pielęgnowanie tożsamości lokalnej;
- liczba partnerów samorządowych i pozarządowych współpracujących przy realizacji wydarzenia;
- kontynuowanie współpracy z ww. partnerami;
- sposoby promocji (od tradycyjnych do wykorzystania nowoczesnych technologii);
- zewnętrzne źródła finansowania.

Zachęcamy Biblioteki gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do wzięcia udziału w Konkursie i jednocześnie mamy nadzieję, że otrzymamy wiele ciekawych zgłoszeń, które będą wzorem i inspiracją dla innych placówek bibliotecznych Mazowsza.

Materiały należy przesłać w terminie 1 września – 31 października 2019 r. na adres:


Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
z dopiskiem na kopercie: Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek – Konkurs „Inspirująca Biblioteka Roku”
lub złożyć osobiście, w ww. terminie, w siedzibie Działu Wojewódzkiej Sieci Bibliotek:
ul. Noakowskiego 14, Warszawa

Szukaj na stronie