Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Szanowni Państwo!

Rozpoczął się nabór wniosków do XXIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

PLAKAT XXIV NMWMNagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego to wyróżnienie kierowane do ludzi aktywnych społecznie, angażujących się w działania umacniające tożsamość kulturową Mazowsza, służące rozwojowi i promocji regionu. Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat docenia działania na rzecz wspólnoty mazowieckiej, wspiera niepospolite pomysły i twórcze inicjatywy, które są wyrazem pasji oraz potrzeby serca.

Podobnie jak w latach ubiegłych wyróżnienia przyznawane są za indywidualne lub zbiorowe osiągnięcia. Kapituła konkursu wyłoni 10. laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł netto, pamiątkową statuetkę i dyplom.

Wnioski należy składać na formularzach zgłoszeniowych, odpowiednio dla osób fizycznych i podmiotów niebędących osobą fizyczną, zgodnie z załącznikami do Uchwały Nr 883/410/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 22 maja 2023 r. sprawie ogłoszenia XXIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego, z dopiskiem:  KONKURS NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO w nieprzekraczalnym terminie:

  • pocztą do 14 lipca 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Brechta 3, 03–472 Warszawa,
  • lub osobiście do 14 lipca 2023 roku w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Brechta 3, do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje na temat Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego znajdują się na stronie internetowej www.mazovia.pl.

 

Szukaj na stronie