Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

ekrany wystawa hasko3Zapraszamy do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Marek Hłasko – pisarz i scenarzysta”. Pretekstem do ekspozycji jest 90-rocznica urodzin autora „Palcie ryż każdego dnia” i „Pięknych dwudziestoletnich” oraz ustanowienie go przez Sejm RP Patronem Roku 2024.
Cechą charakterystyczną prezentacji jest akcent położony na pierwsze wydania krajowe jego utworów, ze sławnym wydaniem tomu opowiadań „Pierwszy krok w chmurach” z roku 1956, nagrodzonego przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Jest również czterotomowa edycja „Utworów wybranych” z lat 1985-1986 oraz tom piąty z roku 1989. Ten ostatni zawiera „Pięknych dwudziestoletnich”, na których wydanie nie zdecydowano się w latach wcześniejszych z przyczyn oczywistych czyli cenzuralnych. Wydawcy nieco naiwnie próbowali się tłumaczyć przed czytelnikami z pominięcia tego utworu w edycji czterotomowej jego rzekomym subiektywizmem, co mogłoby wywołać niezrozumienie u odbiorcy. W kilka lat później, kiedy Polska żegnała się z peerelowskim reżimem i jego cenzurą, „Piękni dwudziestoletni” stali się już jak widać w pełni „zrozumiali”.
Osobnym elementem prezentowanym na wystawie są związki Hłaski z filmem, jako współautora scenariuszy do adaptacji z lat pięćdziesiątych własnych opowiadań i powieści, jak również utworów innych autorów, na przykład „Skarbu kapitana Martensa”, filmu Jerzego Passendorfera opartego na powieści Janusza Meissnera pt „S/T Samson wychodzi w morze”. Echem tamtego okresu są prezentacje oryginalnych programów filmowych, jakie ówcześnie sprzedawano w kinach przed seansami, podobnie jak ma to miejsce w teatrach, z filmów: „Baza ludzi umarłych”, „Pętla” oraz właśnie „Skarb kapitana Martensa”. Współczesnym odniesieniem do związków Hłaski z filmem są książki – „Marek Hłasko na ekranie” oraz „Kino Marka Hłaski”, jak również esej „Pisarz w kinie. Hłasko w objęciach muzy”. Prezentujemy również pamiątki po inscenizacjach teatralnych utworów bohatera wystawy, w postaci programów ze spektakli: „Nawrócony w Jaffie” (Teatr Powszechny w Warszawie, 1986), „Brudne czyny” (Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 1988) oraz tego samego utworu zrealizowanego na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu w roku 1989.
Wystawę można oglądać w sali wystawienniczej na parterze „plomby” (za recepcją) do końca marca br. Zapraszamy!

Szukaj na stronie