Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

 

Zapraszamy na wystawę

„Architektura Wielkiej Polski.

Wizje rozwoju przestrzennego w publicystyce ruchu narodowego 1905-1945”.

 

ekrany wystawa architektura wielkiej Polski od 605

 

Wystawa przybliża koncepcje architektoniczne oraz projekty rozwoju przestrzennego Polski formułowane przez twórców związanych ze środowiskami narodowymi w okresie II Rzeczpospolitej. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. kwestię uporządkowania przestrzeni i krajobrazu polskich miast czyniło jednym z ważkich zagadnień, przed jakimi stawało młode państwo. Wskazywano w tym kontekście m.in. na konieczność integracji poszczególnych dzielnic, wchodzących wcześniej w skład odrębnych organizmów państwowych.

 

12880 M oda Architektura 1938 nr 1 1

 

Twórcy, działacze i publicyści związani ze środowiskami narodowymi od początku formułowali potrzebę harmonijnego rozwoju i kształtowania ładu przestrzennego jako kluczowych dla prawidłowego rozwoju narodu i państwa.

 

ama36 1

 

Wystawa przygotowana została przez Towarzystwo Ekonomistów i Przedsiębiorców im. Juliana Dunajewskiego i składa się z dziesięciu plansz tematycznych. Wystawie towarzyszyć będzie prelekcja z udziałem jej twórców, która odbędzie się w dniu 7 maja br. o godz. 18 w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy, w sali konferencyjnej w gmachu im. Stanisławów Kierbedziów. Wstęp wolny.

 

 

Szukaj na stronie