Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

oraz

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Katedra Języków i Kultur Afryki UW

zapraszają na debatę on-line z cyklu Afryka na Koszykowej

 

Unia Europejska - Afryka. Perspektywy i szanse współpracy”

 

Afryka od początku procesu integracji europejskiej znalazła się w sferze zainteresowania decydentów europejskich. Już na początku procesu kształtowania się Wspólnot Europejskich podjęto działania na rzecz stworzenia instytucjonalnych więzów współpracy z krajami Afryki, początkowo,  w latach 50. XX wieku, jeszcze w ramach systemu kolonialnego, od lat 60. poprzez ustanowienie mechanizmów współpracy w ramach stowarzyszenia ze Wspólnotami. Kolejne konwencje z Jaunde (1963 i 1969), Lome (1975, 1979, 1984, 1989) i z Kotonu (2000) stworzyły formalnoprawne ramy dla rozwoju współpracy gospodarczej, handlowej i rozwojowej. Państwa Globalnego Południa stowarzyszone z Unią Europejską tworzą grupą państw AKP, współcześnie pod nazwą Organizacja Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku. Państwa afrykańskie są największą grupą regionalną w ramach tej formy współpracy – współcześnie 47 krajów z Afryki Subsaharyjskiej jest jej członkami. Organizowane są również spotkania „na szczycie” (w cyklu 3-letnim)  w formule Unia Europejska - Unia Afrykańska. W ramach tej płaszczyzny współpracy została w 2007 r. przyjęta Wspólna strategia Afryka–UE jako formalny wyznacznik stosunków UE z krajami Afryki. Przedmiotem negocjacji wzajemnych są nie tylko kwestie ekonomiczno-handlowe, ale także zagadnienia związane z eliminowaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa w obu regionach i tworzenie politycznego forum dialogu dla uzgadniania zasad i mechanizmów współpracy wzajemnej. Polska będąc członkiem UE również uczestniczy w wypracowywaniu tych decyzji, chociaż wiedza na ten temat w Polsce jest ograniczona. Dlatego też zapraszamy Państwa do udziału w debacie poświęconej omówieniu zagrożeń, szans, osiągnięć i perspektyw współpracy europejsko-afrykańskiej.

 

Debatę, w której udział potwierdzili dr hab. Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego UW oraz dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr, z Instytutu Studiów Międzynarodowych będzie moderować dr hab. Wiesław Lizak z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.Link dla osób zainteresowanych wzięciem udziału w debacie:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJiMDAyOTAtMzYwMC00NzgwLWE3MGQtZGEzZTBkMjA0YTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224713aeb2-b4b5-4d2f-8209-30eee81436cb%22%2c%22Oid%22%3a%22ac7d1656-8061-407c-bc35-2dcf69f19e83%22%7dLink do transmisji na YouTube Biblioteki:https://youtube.com/live/88cysomMb6U

25 października, godz. 18:00. Transmisja on-line na kanale YouTube

Debaty o Polsce

20.11.2023 - Debata: Podcasty, które zmieniają świat

Opublikowano: 15 listopad 2023

Kategoria: Debaty o Polsce

20.11.2023 - Debata: Podcasty, które zmieniają świat

  Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy we współpracy z Saską Szkołą Realną zapraszają na spotkanie z cyklu: Ojczyzna, Patriotyzm, Obywatelskość, które odbędzie się w poniedziałek, 20 listopada 2023 r., o godzinie 18.00,  w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Plomby w Bibliotece przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie.     Magdalena Rigamonti, dziennikarka Onetu...

Czytaj więcej

9.11.2023 - Debata: Polska w Europie po wyborach

Opublikowano: 01 listopad 2023

Kategoria: Debaty o Polsce

  Już 9 listopada o 18:00 redakcja EURACTIV Polska zaprasza na debatę pt. „Polska w Europie po wyborach”. Wydarzenie organizowane wraz z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Plomby na I poziomie w Bibliotece przy ul. Koszykowej 26/28. Gośćmi debaty będą: Prof. Agnieszka Cianciara –...

Czytaj więcej

16.10.2023 - Spotkanie z prof. Marcinem Matczakiem wokół książki "Kraj, w którym umrę"

Opublikowano: 12 październik 2023

Kategoria: Debaty o Polsce

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy we współpracy z Saską Szkołą Realną i Uczelnią Łazarskiego zapraszają na spotkanie z cyklu: Ojczyzna, Patriotyzm, Obywatelskość, które odbędzie się w poniedziałek, 16 października 2023 r., o godzinie 18.00, w sali konferencyjnej na I pietrze budynku Plomby w Bibliotece przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie....

Czytaj więcej

Debaty Międzynarodowe

31.01.2024 - Afryka na Koszykowej: Polscy afrykaniści I połowy XX wieku

Opublikowano: 04 grudzień 2023

Kategoria: Debaty Międzynarodowe

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne oraz Katedra Języków i Kultur Afryki UW zapraszają na stacjonarną debatę w siedzibie Biblioteki przy ul Koszykowej 26/28 w cyklu „Afryka na Koszykowej” w dn. 31 I 2024 r. o godz. 18.00 pt.   Polscy afrykaniści I połowy XX wieku   {youtube}NY24ZLHawU4?si=iG88G84Od27xThs0{/youtube}     Pierwsi dwudziestowieczni polscy badacze Afryki Subsaharyjskiej prowadzili swe...

Czytaj więcej

25.01.2023 - Debata: Dialog czy konfrontacja? Relacje międzykoreańskie i szanse na zjednoczenie

Opublikowano: 29 grudzień 2023

Kategoria: Debaty Międzynarodowe

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy  Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Zakładem Studiów Azjatyckich Uniwersytetu SWPS i Oddziałem Warszawskim TPP-Ch   w ramach cyklu czwartkowych spotkań o Azji Wschodniej  Debaty Azjatyckie zapraszają na spotkanie dyskusyjne on-line: Dialog czy konfrontacja? Relacje międzykoreańskie i szanse na zjednoczenie 25 stycznia 2024, godz. 18.00-20.00   Zagadnienie przedstawi  Joanna Beczkowska Moderator:  Ambasador Krzysztof Szumski     Prelekcja odbywa się na stronie...

Czytaj więcej

18.01.2024 - Debata: Ameryka na rok przed wyborami. Reporterska podróż po USA.

Opublikowano: 25 grudzień 2023

Kategoria: Debaty Międzynarodowe

Biblioteka publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zaprasza w czwartek 18 stycznia o 18.00 na spotkanie z cyklu Ameryka na rok przed wyborami w sali konferencyjnej gmachu im. St. Kierbedziów przy ul. Koszykowej 26/28 w Warszawie. Reporterska podróż przez Amerykę: Dlaczego o niej zdecydowało zdjęcie znalezione gdzieś na...

Czytaj więcej

Partnerzy Debat

logo swps
logo tppch
logo FKP
logo isppan
logo umk

Szukaj na stronie