Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 kiosk wystawa Siemion2W czerwcu w holu przy Rejestracji oglądać można wystawę „22 Lata po Kapistach… Żeby zaistnieć trzeba być osobną wyspą”. Jest to pierwsza w Polsce wystawa dokumentacji archiwalnej dzieł rysunkowych i malarskich Juliana Siemiona Siemieńskiego 1911-1991 ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Ekspozycję przygotowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie, w siedzibie której, w poprzednich miesiącach ekspozycja była prezentowana. Wystawa była także udostępniona zwiedzającym w Galerii Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie koło Częstochowy. Artysta pochodził z tej Jurajskiej miejscowości, tu został pochowany na lokalnym cmentarzu parafialnym i tu także do dzisiaj żyją jeszcze mieszkańcy Janowa pamiętający barwną postać Siemiona. Pokaz patronatem honorowym objął Cédric Peltier, Konsul Generalny w Krakowie, Dyrektor Oddziału Instytutu Francuskiego w Krakowie.

Wystawa symbolicznie upamiętnia także dwa wydarzenia z historii polskiego malarstwa: 100-lecie powstania grupy twórczej pod nazwą Komitet Paryski (1923-2023), a także 100 lecie wyjazdu Kapistów do Paryża (1924-2024). Studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie był w latach 1932-1938. W roku 1938 i w pierwszej połowie roku 1939 uczył zajęć praktycznych wraz z rysunkami w Prywatnym Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym w Koninie. Od 5 października 1938 roku artysta mógł także nauczać rysunków i zajęć praktycznych w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Turku. Obok pracy w krakowskim Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych, od marca 1945 roku był związany ze Szkołą Zawodową Kuratorium Krakowskiego Okręgu Szkolnego. Pełnił też stanowisko kierownika referatu artystycznego i kultury pracy w Izbie Rzemieślniczej, w Krakowie, z którego zrezygnował, a decyzję swą uzasadnił potrzebą dalszej nauki w Paryżu.

Poza granice Polski malarz udał się w roku 1946. W początkowym etapie emigracji osiadł we Francji, 22 lata po wyjeździe tam z kraju grupy studentów profesora Józefa Pankiewicza pod nazwą Komitet Paryski. Twórczość Siemiona była pokrewna kapistom. Został wyznawcą postawy twórczej opiewającej główną rolę barw w transformacjach motywów natury. Sztukę Juliana przenika podobny kod emocji i uczuć wyjątkowej nadwrażliwości twórczej. Koloryzm Siemiona jest tego gwarantem.
Archiwum zawiera kompozycje rysunkowe i malarskie stworzone w różnych technikach plastycznych: długopis, pastel, olej, akwarela, akryl, gwasz, pióro, tusz lawowany, z użyciem różnorodnych podłoży: papier, płótno, karton, blacha, tektura. Kolekcja stanowi mini retrospektywę twórczości, a w niej przegląd zainteresowań tematycznych Siemiona. Dominują pejzaże pozamiejskie i miejskie, więc podobnie do kapistów umiłował bezpośredni kontakt z naturą. Są portrety rysunkowe i malarskie, a także kompozycje rodzajowe z sztafażem postaci ludzkich. Jest jedna kompozycja pt.: „Martwa natura olej, płótno.”

Julian Siemion Siemieński przy wszystkich założeniach twórczych skłaniających go do szaleństwa interpretacyjnego estetycznych bodźców otoczenia, przez wszystkie lata aktywności pozostał jednak realistą. Tematycznie artysta nie poszukiwał nowych, odkrywczych propozycji. Przez całe życie wierny był wypracowanym środkom ekspresji malarskiej. Chociaż, w miarę upływu czasu artystycznego, następowało bardziej świadome i wyszukane operowanie narzędziami twórczymi dla odnalezienia tych, a nie innych plam, skonstruowania im najlepszych relacji ze sobą, współgrania, przenikania się wzajemnego, a także dla jak najtrafniejszego umiejscowienia ich na płaszczyznach obrazów. Tkanka malarska dzieł Siemiona balansuje pomiędzy silnym i zdecydowanym ekspresjonizmem, a ładunkiem, którego w sztuce Siemieńskiego jest najwięcej, czyli koloryzmem. A przecież Kapizm, Koloryzm, to postawy estetyczne w dużej mierze oparte także na sile ekspresji śladu malarskiego, gestu ręki malarza realizującej impulsy od serca, barw wziętych z natury ale zrobionych na palecie i w obrazach. Dzieła artysty przynależą do tradycji wrażeniowego, pejzażowo-portretowego malarstwa polsko-francuskiego, ale równocześnie tchną uogólnieniami prostoty natury, zdecydowanie ją kształtując.

Wystawa poświęcona paryskiej kolekcji sztuki Juliana Siemiona Siemieńskiego zaprezentowała, obok archiwum rysunków i obrazów, bardzo liczny zestaw zdjęć poświęconych kilku dziesiątkom lat życia Siemiona daleko od Polski. Wśród nich zdarzają się w znacznej mniejszości fotografie dokumentujące krótsze i dłuższe odwiedziny artysty lub obojga małżonków Siemieńskich wybranych regionów Polski.

W pierwotnej aranżacji wystawę: „22 lata po Kapistach. Julian Siemion Siemieński 1911-1991. Rysunek i malarstwo” wzbogacała oryginalna aranżacja figury męskiej, naturalnej wysokości, ucharakteryzowanej jako Julian Siemion Siemieński w czasie malowania obrazu. Wystylizowany manekin stał przy sztaludze, która jest autentyczną sztalugą artysty, widoczną w kilku zdjęciach z Anglii i Francji.

Wystawę oglądać można do końca czerwca w godzinach otwarcia Biblioteki. Wstęp wolny.