Godziny pracy

 

pon.-pt. 10.00-21.00

sob. 10.00-15.00

ndz. 10.00-14.00

 

Więcej

 

 

logo FE Infrastruktura i Srodowisko UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie (w ramach wkładu własnego).

     PIC008521Korzenie Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice sięgają lat dwudziestych XX wieku. W 1921 roku kozienickie inteligentki działające w Kole Polek utworzyły bezpłatną bibliotekę dla wszystkich. Zebrane wśród mieszkańców książki oraz fundusze dały początek pierwszej w powiecie biblioteki publicznej. Pierwsza biblioteka publiczna (1921) mieściła się u zbiegu dzisiejszych ulic J. Kochanowskiego i Warszawskiej w wieży budynku nazywanego „Pod Giewontem”. Pierwsze zbiory pochodziły z darów prywatnych, a funkcje bibliotekarek pełniły społecznie owe światłe kobiety m. in. M. Radzikowa i M. Bezowa. Już po kilku latach działalności biblioteką zainteresowano Sejmik Powiatowy i w 1926 r. stała się biblioteką sejmikową, a więc powiatową i mieściła się w budynkach pałacu. Podczas okupacji hitlerowskiej biblioteka „zeszła do podziemia”, by odrodzić się ponownie w 1945 r. jako Powiatowa Biblioteka Publiczna. Największy zasięg biblioteka miała w 1954 r. gdy na 312 miejscowości w powiecie kozienickim zarejestrowano 301 bibliotek, filii i punktów bibliotecznych. Po likwidacji powiatów w 1975 r. instytucja utraciła status biblioteki powiatowej, świadczyła usługi wyłącznie na rzecz mieszkańców miasta i gminy Kozienice. Taki stan trwał do 2001 r., od tego czasu znowu pełni funkcję biblioteki powiatowej, obejmując nadzorem merytorycznym wszystkie publiczne biblioteki samorządowe w powiecie. Podobny nadzór nad biblioteką pełni Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

     Biblioteka przetrwała do naszych czasów systematycznie się rozwijając, dzięki wybitnym jej dyrektorom: Pawłowi Klimczukowi, Władysławowi Sabatowskiemu, Marianowi Grzybowskiemu i Janinie Kuśmierczyk.

    Obecnie siedziba Biblioteki mieści się w zabytkowym modernistycznym budynku z 1923 roku, Biblioteka posiada filię w Kozienicach przy ul. M. Kopernika, nowoczesną bibliotekę multimedialną – Mediatekę oraz 6 filii wiejskich.

   W zbiorach znajdują się książki ze wszystkich wymienionych kozienickich bibliotek, a po stemplach bibliotecznych można prześledzić historię instytucji. Wszystkie placówki otwarte są codziennie od poniedziałku do piątku, a w mieście dodatkowo w sobotę. Zbiory to ponad 84 tysięcy książek, 1263 audiobooków, 709 płyt DVD z filmami. Prowadzimy prenumeratę 44 tytułów czasopism, które również wypożyczamy do domu.

   Wszystkie zbiory są w pełni opracowane w programie bibliotecznym KOHA, a katalogi są dostępne on-line przez naszą stronę internetową. Każdy czytelnik może uzyskać zdalny (z komputera) dostęp do swojego konta, złożyć zamówienie na książkę lub sprawdzić jaki jest termin zwrotu. Czytelnicy posiadają karty biblioteczne, które upoważniają do wypożyczania w każdej placówce filialnej na terenie gminy. W 2015 r. zanotowaliśmy 5.927 stałych czytelników. Wszystkie nasze placówki odwiedza ponad 350 osób dziennie.

   Biblioteka jest nowoczesną instytucją kultury, w rankingu bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita uzyskała w 2013 r. tytuł najlepszej biblioteki na Mazowszu i dwunastej w kraju.

BW

 


logo legimi


 

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl     Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl