Godziny pracy

 

pon.-pt. 10.00-21.00

sob. 10.00-15.00

ndz. 10.00-14.00

 

Więcej

 

 

logo FE Infrastruktura i Srodowisko UE EFRR

Projekt Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II został sfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oraz przez Województwo Mazowieckie (w ramach wkładu własnego).

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z ks. kanonikiem dr. Kazimierzem Pierzchałą - teologiem, pedagogiem, dr. nauk humanistycznych; wieloletnim kapelanem więziennym, rzecznikiem prasowym Krajowego Kapelana Duszpasterstwa Więziennego RP. Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piastowie 10 maja (wtorek) o godz. 19:00. Porozmawiamy m.in. o najnowszej, autobiograficznej książce księdza pt. "Siła i honor". WSTĘP WOLNY

Ksiądz kanonik dr Kazimierz Pierzchała urodził się 9 stycznia 1968 roku w Kamienicy koło Nowego Targu, na Podkarpaciu, w województwie nowosądeckim. Będąc w seminarium duchownym studiował filozofię i teologię w sekcji św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Pracę magisterską pod tytułem Struktura apologii własnej Jezusa z Nazaretu w ujęciu ks. prof. Wincentego Kwiatkowskiego obronił w 1993 roku. Naukę kontynuował na studiach podyplomowych w seminarium psychologii tej samej uczelni, zakończonych w 1994 roku obroną pracy pod tytułem Korelaty poczucia powinności i odpowiedzialności u młodzieży. W latach 1994-1997 podjął również studia doktoranckie w zakresie socjologii religii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, które przerwał z powodu ciężkiej choroby, a potem śmierci promotora ks. prof. dra hab. Władysława Piwowarskiego. W tym samym czasie prowadził wykłady z psychologii rozwojowej w Instytucie Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej (obecnie UKSW) w Łomiankach. W ciągu następnych kilku lat prowadził badania, które zaowocowały pracą doktorską pod tytułem Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Aleksandra Nalaskowskiego i obronioną w 2001 roku w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Bezpośrednio po uzyskaniu stopnia naukowego doktora pedagogiki podjął pracę na stanowisku kapelana więziennego w areszcie śledczym Warszawa-Służewiec. W latach 2002-2011 pełnił również funkcję rzecznika prasowego Naczelnego Kapelana Duszpasterstwa Więziennego RP ks. prałata dra Pawła Wojtasa.
Równolegle z posługą duszpasterską i ściśle z nią związaną pracą zawodową rozwijał również zainteresowania naukowe i prowadziłem działalność dydaktyczną. Poza wspomnianą już wyżej pracą wykładowcy w Akademii Teologii Katolickiej, prowadził również zajęcia na pięciu innych uczelniach. Autor wielu publikacji, artykułów, uczestnik kilkunastu konferencji naukowych, w tym kilku międzynarodowych.
Jest autorem i współautorem wielu książek o tematyce psychologiczno-pedagogicznej, czy teologicznej, do najbardziej znanych jego publikacji należą:
Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację, Kraków 2016.

Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Toruń 2013.

Człowiek a patologie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 [współautor z Cz. Cekierą]

Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA, Toruń 2008, [współautor z Cz. Cekierą]

Skazani ale nie potępieni, wyd. I, Warszawa 2004; wyd. II rozszerzone, Toruń 2015.

Siła i honor, Album autobiograficzny,  Warszawa 2015.

Solą życia jest miłość, Warszawa 2013.

Poczucie powinności i odpowiedzialności u młodzieży katolickiej, I i II wydanie, Toruń 2001 i 2006.

O boskości Jezusa - słów kilka, Toruń 1997.
Korelaty poczucia powinności i odpowiedzialności u młodzieży, Toruń 1996.
Wydarzenie na portalu Facebook:
https://www.facebook.com/events/236211483404770/

BW

 


logo legimi


 

Kontakt

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
ul. Koszykowa 26/28
00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Logo Jak Dojade.pl     Jak dojadę?
Wskazówki dojazdu dostępne w serwisie jakdojade.pl
Informacje: tel. 22 628 31 38
info@koszykowa.pl