Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Inwestycje Mazowsza

Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa

  • Kwota wsparcia
    200 729,85 zł
  • Data realizacji
    2023
  • Status
    Zakończona

W wyniku realizacji zadania pn.: "Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap III Magazyn - dokumentacja przedprojektowa" zbadano możliwości zwiększenia obciążenia stropów w budynku magazynowym Biblioteki. Celem tych działań było opracowanie dokumentacji potwierdzającej lub wykluczającej możliwość zastosowania magazynowania zwartego w budynku magazynowym Biblioteki. Cel ten został osiągnięty – możliwość zastosowania magazynowania zwartego została potwierdzona. Przedstawione zostały również metody zwiększenia nośności stropów do poziomu 10 KN/m2 oraz ich szacunkowy koszt realizacji. Kolejnym z celów zadania była ocena merytoryczna i weryfikacja wykonanej dokumentacji poprzez niezależna firmę branżową. Dokumentacja została zweryfikowana i oceniona pozytywnie. Dodatkowo w ramach zadania wykonano ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej mającej na celu uzyskanie odstępstw od obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych a także o ochronie przeciwpożarowej dla budynku magazynowego i „Słupka”. 

 

„Zadanie zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego”.

 

etapIII mazowsze

 

 

Szukaj na stronie