Godziny otwarcia

 

Szczegółowe

godziny

otwarcia

Więcej

 

 

Inwestycje Mazowsza

Modernizacja elewacji, ścian fundamentowych i świetlików dachowych budynku im. Stanisławów Kierbedziów oraz przejścia bramowego - etap I dokumentacja

  • Kwota wsparcia
    56 949,00 zł
  • Data realizacji
    2020
  • Status
    Zakończona

W wyniku przeprowadzonego zadania wykonano projekt budowlany z niezbędnymi uzgodnieniami i kosztorysem inwestorskim oraz wielobranżowe projekty wykonawcze z przedmiarami robót. Umożliwi to ogłoszenie przetargu i wykonanie:

1) modernizację elewacji zewnętrznej co będzie przeciwdziałać zagrożeniu ciągów komunikacyjnych i miejsc parkingowych wzdłuż elewacji;             

2) modernizację ścian fundamentowych, która uniemożliwi negatywny wpływ czynników zewnętrznych - wilgoci - na przegrody zewnętrzne co umożliwi korzystanie z pomieszczeń zgodnie z ich funkcją;

3) wymianę świetlików i zabezpieczenie konstrukcji pod względem p.poż celem dostosowania do obowiązujących warunków technicznych;

4) dostosowania przejścia bramowego dla osób niepełnosprawnych, wykończenie powierzchni do standardu zmodernizowanych części Biblioteki.

Szukaj na stronie