Muzeum Książki Dziecięcej to także Izba Pamięci Marii Kownackiej

Już w 1990 roku…

placówkę udostępniono dla zwiedzających. W dawnym mieszkaniu Marii Kownackiej, które otrzymała w 1931 roku i mieszkała w nim do śmierci, zgromadzone są liczne przedmioty osobiste, zdjęcia, notatki i rękopisy oraz obszerny księgozbiór.

Odbywają się tam…

lekcje muzealne i spotkania dla dzieci ze szkół i przedszkoli (często noszących imię Marii Kownackiej). Działalność polega również na uczestniczeniu w uroczystościach związanych m.in. z rocznicami urodzin i śmierci pisarki, z nadaniem jej imienia szkołom, przedszkolom oraz żłobkom.

Izba mieści się…

na warszawskim Żoliborzu przy ulicy Słowackiego 5/13 m. 74.

Spotkania z dziećmi, lekcje muzealne oraz oprowadzenia po Izbie należy umawiać telefonicznie:  22 537 40 26.

logo ibby
 

 logo qlturka

 logo ryms

 logo pidd